? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest instytucja pa´┐Żstwowa?

Poj´┐Żcie instytucji pa´┐Żstwowej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja instytucji pa´┐Żstwowej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

instytucja pa´┐Żstwowa - W zasadzie to niezbyt cz´┐Żsto spotykamy si´┐Ż z poj´┐Żciem, jakim jest instytucja
pa´┐Żstwowa. Wyja´┐Żniaj´┐Żc poj´┐Żcie [instytucja] widzimy, i´┐Ż jest to zak´┐Żad o charakterze publicznym, kt´┐Żry przede wszystkim zajmuje si´┐Ż okre´┐Żlonym zakresem spraw i kt´┐Żrzy dzia´┐Ża w okre´┐Żlonej dziedzinie. Z kolei je´┐Żli chodzi nam o wyja´┐Żnienie poj´┐Żcia instytucji pa´┐Żstwowej, to winni´┐Żmy pod nim rozumie´┐Ż wszelkie zorganizowane jednostki, kt´┐Żre wchodz´┐Ż w sk´┐Żad organizacji pa´┐Żstwowej.

Cz´┐Żciej mo´┐Żemy si´┐Ż spotka´┐Ż z definicj´┐Ż, jak´┐Ż jest „jednostka organizacyjna”. Z takim poj´┐Żciem spotykamy si´┐Ż zar´┐Żwno w przypadku kodeksu post´┐Żpowania karnego, jak r´┐Żwnie´┐Ż w samym Kodeksie karnym. Widzimy, ´┐Że w dokumentach tych ma miejsce pos´┐Żugiwanie si´┐Ż terminami takimi jak „instytucja” czy „instytucja pa´┐Żstwowa”. Nie ma jednak dok´┐Żadnej definicji tych´┐Że poj´┐Ż´┐Ż.
Spotka´┐Ż si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż mo´┐Żemy z poj´┐Żciem „pa´┐Żstwowej jednostki organizacyjnej”. Jest to jednostka prawna, kt´┐Żra nie posiada osobowo´┐Żci prawnej. Winna zosta´┐Ż ona powo´┐Żana przez w´┐Żadz´┐Ż rz´┐Żdow´┐Ż na podstawie odr´┐Żbnych ustaw. Zadaniem takiej jednostki jest realizowanie zada´┐Ż Pa´┐Żstwa. W wi´┐Żkszo´┐Żci przypadk´┐Żw jednostka taka jest ca´┐Żkowicie utrzymywana z bud´┐Żetu Pa´┐Żstwa.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  choroba Krona
liczba
amortyzacja
prawdopodobie´┐Żstwo
pochodnia
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.