? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest infrastruktura?

Poj´┐Żcie infrastruktury i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja infrastruktury napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

infrastruktura - na infrastruktur´┐Ż sk´┐Żadaj´┐Ż si´┐Ż podstawowe urz´┐Żdzenia, budynki u´┐Żyteczno´┐Żci publicznej i instytucje us´┐Żugowe niezb´┐Żdne do funkcjonowania spo´┐Żecze´┐Żstwa i gospodarki zar´┐Żwno jako ca´┐Żo´┐Żci jak i poszczeg´┐Żlnych jej dziedzin. W klasycznym podziale infrastruktury wyr´┐Żnia si´┐Ż infrastruktur´┐Ż techniczn´┐Ż (gospodarcz´┐Ż, ekonomiczn´┐Ż) i infrastruktur´┐Ż spo´┐Żeczn´┐Ż.

Infrastruktura techniczna umo´┐Żliwia ´┐Żwiadczenie us´┐Żug komunikacyjnych i transportowych i obejmuje drogi kolejowe, l´┐Żdowe, wodne, lotnicze, mosty. Umo´┐Żliwia ´┐Żwiadczenie us´┐Żug z dziedziny ´┐Ż´┐Żczno´┐Żci (np. sie´┐Ż telefoniczna), energetyki i dostarczania ciep´┐Ża i wody (np. wodoci´┐Żgi, sieci ciep´┐Żownicze i gazowe), oraz usuwanie ´┐Żciek´┐Żw i odpad´┐Żw (kanalizacje, oczyszczalnie ´┐Żciek´┐Żw, urz´┐Żdzenia i instalacje redukuj´┐Żce zanieczyszczenia gazowe i py´┐Żowe).

Infrastruktura spo´┐Żeczna s´┐Żu´┐Ży zaspokojeniu potrzeb spo´┐Żecznych i kulturalnych. W sk´┐Żad infrastruktury spo´┐Żecznej wchodz´┐Ż r´┐Żnego rodzaju plac´┐Żwki o´┐Żwiatowe (np. przedszkola, szko´┐Ży)oraz instytucje nale´┐Ż´┐Żce do s´┐Żu´┐Żby zdrowia (np. o´┐Żrodki zdrowia, szpitale) i zapewniaj´┐Żce dost´┐Żp do szeroko rozumianej kultury (np. teatry, biblioteki). Infrastruktura spo´┐Żeczna to tak´┐Że instytucje s´┐Żu´┐Ż´┐Żce ochronie prawa i bezpiecze´┐Żstwu jak s´┐Żdy, policja i wojsko.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  nudno´┐Żci
abs
pr´┐Żd
ustawa
turystyka
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.