? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest informatyka?

Poj´┐Żcie informatyki i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja informatyki napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

informatyka - (z j´┐Żzyka angielskiego informatics, computer science) jest zespo´┐Żem dyscyplin naukowych i technicznych, kt´┐Żre w warunkach technologii informatycznej zajmuj´┐Ż si´┐Ż przechowywaniem, przetwarzaniem oraz przesy´┐Żaniem informacji. Informatyka dotyczy teorii, konstrukcji i zastosowania. W obszarze teorii informatyka stosuje zasady i podstawy teoretyczne matematyki i logiki. Teorie informatyczne zajmuj´┐Ż si´┐Ż danymi - eksplorowaniem zjawisk zwi´┐Żzanych z przedstawianiem, przechowywaniem, uzyskiwaniem, porz´┐Żdkowaniem i og´┐Żlnie rozumianym przetwarzaniem. W obszarze konstrukcyjnym informatyka konstruuje komputerowe oprogramowania oraz buduje sprz´┐Żty umo´┐Żliwiaj´┐Żce ich zastosowanie. W obszarze zastosowania informatyka zajmuje si´┐Ż wdra´┐Żaniem wytworzonych przez siebie rozwi´┐Żza´┐Ż w r´┐Żnych dziedzinach ´┐Życia wsp´┐Żczesnego cz´┐Żowieka (przemys´┐Ż, handel, rozrywka itp.).

Informatyka jest tak´┐Że systematycznym badaniem proces´┐Żw algorytmicznych, kt´┐Żre charakteryzuj´┐Ż i przetwarzaj´┐Ż informacje. Informatyka wi´┐Ż´┐Że si´┐Ż wi´┐Żc z teori´┐Ż, analiz´┐Ż, projektowaniem, badaniem efektywno´┐Żci, implementacj´┐Ż i zastosowaniem proces´┐Żw algorytmicznych.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  Blendet Scot Whisky
oferta
nad´┐Żerka
altruizm
przerost prostaty
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.