? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest importer?

Poj´┐Żcie importera i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja importera napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

importer - pod poj´┐Żciem importera nale´┐Ży rozumie´┐Ż podmiot gospodarczy lub kraj, kt´┐Żry dokonuje importu. Warto tutaj wspomnie´┐Ż o rozporz´┐Żdzeniu REACH. Zgodnie z jego tre´┐Żci´┐Ż pod poj´┐Żciem importer rozumie´┐Ż nale´┐Ży osob´┐Ż fizyczn´┐Ż lub osob´┐Ż prawn´┐Ż, kt´┐Żra posiada swoj´┐Ż siedzib´┐Ż na terytorium Wsp´┐Żlnoty, kt´┐Żra jest r´┐Żwnie´┐Ż odpowiedzialna za import.

Taka osoba, kt´┐Żra jest importerem, posiada okre´┐Żlone obowi´┐Żzki. Mianowicie na takim podmiocie gospodarczym, kt´┐Żry dokonuje czynno´┐Żci w zakresie sprowadzenia towaru lub us´┐Żugi spoza granicy celnej Wsp´┐Żlnoty, ci´┐Ż´┐Ży kilka obowi´┐Żzk´┐Żw. Przede wszystkim wi´┐Ż´┐Ż´┐Ż si´┐Ż one z wprowadzeniem towaru do obrotu. W´┐Żr´┐Żd takich obowi´┐Żzk´┐Żw znajduj´┐Ż si´┐Ż mi´┐Żdzy innymi kwestie takie jak uzyskanie certyfikat´┐Żw bezpiecze´┐Żstwa czy dokonanie w´┐Ża´┐Żciwego oznakowania produktu. Konieczne jest tak´┐Że odprowadzenie op´┐Żaty produktowej.

Zadaniem importera jest obliczenie nale´┐Żnego c´┐Ża. Aby je obliczy´┐Ż nale´┐Ży pomno´┐Ży´┐Ż warto´┐Ż´┐Ż celn´┐Ż odnosz´┐Żc´┐Ż si´┐Ż do sprowadzanych towar´┐Żw przez odpowiedni´┐Ż stawk´┐Ż celn´┐Ż. Czym jest warto´┐Ż´┐Ż celna? Ot´┐Ż jest to cena towar´┐Żw, kt´┐Żr´┐Ż dodatkowo nale´┐Ży powi´┐Żkszy´┐Ż o inne wydatki, kt´┐Żrych poniesienia nie da si´┐Ż unikn´┐Ż´┐Ż w trakcie sprowadzania danych produkt´┐Żw.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  denotacja
kartoteka
ftyzjopulmonologia
rewaluacja
eksporter
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  koncepcja zarz´┐Żdzania
taniec
b´┐Ż´┐Żkitna flaga
hymn
pH
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.
W ca´┐Żej Polsce organizacja imprez karaoke i swietna zabawa. Profesjonalne nag´┐Żosnienie koncert´┐Żw dla firm. Wie´┐Żce Pogrzebowe Wroc´┐Żaw. Euro 2012 Wroc´┐Żaw
. Apteka Internetowa. Garnki na indukcj´┐Ż. Zegarki Certina. Farby do w´┐Żos´┐Żw. Kolektory s´┐Żoneczne.