? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest immunitet?

Poj´┐Żcie immunitetu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja immunitetu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

immunitet - przywilej deputowanego sprowadzaj´┐Żcy si´┐Ż do ograniczenia lub wy´┐Ż´┐Żczenia odpowiedzialno´┐Żci za dzia´┐Żania, za kt´┐Żre inne podmioty ponosz´┐Ż odpowiedzialno´┐Ż´┐Ż.

Rodzaje immunitet´┐Żw:
a) immunitet nieodpowiedzialno´┐Żci (materialny, indermited) - niemo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż poci´┐Żgni´┐Żcia przedstawiciela do odpowiedzialno´┐Żci cywilnej lub karnej za dzia´┐Żanie na forum organu przedstawicielskiego, nawet po zako´┐Żczeniu kadencji parlamentu. Ma on charakter bezwzgl´┐Żdny (nie mo´┐Żna go uchyli´┐Ż), trwa´┐Ży.

b) immunitet nietykalno´┐Żci (formalny)polega nie na wy´┐Ż´┐Żczeniu odpowiedzialno´┐Żci za czyny okre´┐Żlonego rodzaju, lecz na wprowadzeniu utrudnienia w poci´┐Żganiu do odpowiedzialno´┐Żci (zgoda izby). Ma on charakter zupe´┐Żny (Wszystkie czyny karne), wzgl´┐Żdny, nietrwa´┐Ży (wygasa). W odniesieniu do zakresu przedmiotowego tego immunitetu wyr´┐Żnia si´┐Ż dwa elementy:
• immunitet procesowy - zakaz poci´┐Żgania do odpowiedzialno´┐Żci karnej bez zgody parlamentu
• przywilej nietykalno´┐Żci - zakaz ograniczenia wolno´┐Żci przez aresztowanie, zatrzymanie bez zgody parlamentu

Immunitety W Polsce:
a) immunitet materialny - nieodpowiedzialno´┐Ż´┐Ż za dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż z zakresu sprawowania mandatu w czasie i po jego wyga´┐Żni´┐Żciu. Deputowany odpowiada tylko przed w´┐Ża´┐Żciw´┐Ż izb´┐Ż za t´┐Ż dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż. Za naruszenie praw os´┐Żb trzecich mo´┐Że by´┐Ż poci´┐Żgni´┐Żty do odpowiedzialno´┐Żci s´┐Żdowej za zgod´┐Ż izby. Dzia´┐Żania te mog´┐Ż dotyczy´┐Ż wniosk´┐Żw, wyst´┐Żpie´┐Ż lub g´┐Żosowania. Immunitet ten dotyczy odpowiedzialno´┐Żci cywilnej i karnej, a nie dyscyplinarnej.

b) immunitet formalny - obowi´┐Żzuje od og´┐Żoszenia wynik´┐Żw wybor´┐Żw do wyga´┐Żni´┐Żcia mandatu. Nie wyklucza on od odpowiedzialno´┐Żci cywilnej. Post´┐Żpowanie wszcz´┐Żte bez uchylenia immunitetu ulega umorzeniu, a przed uzyskaniem mandatu - zawieszeniu.

c) nietykalno´┐Ż´┐Ż - stan wy´┐Ższej konieczno´┐Żci lub obrony koniecznej
• w przest´┐Żpstwach ´┐Żciganych z oskar´┐Żenia publicznego wymagana jest zgoda Prokuratora Generalnego, a z oskar´┐Żenia prywatnego — podpis adwokata.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  recykling
grypa
stulejka
samob´┐Żjstwo
libido
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.