? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest IBAN?

Poj´┐Żcie IBANu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja IBANu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

IBAN - to z angielskiego International Bank Account Number, czyli Mi´┐Żdzynarodowy Numer Rachunku Bankowego. Jest to mi´┐Żdzynarodowy spos´┐Żb numeracji kont bankowych, kt´┐Żry zosta´┐Ż wprowadzony przez Europejski Komitet Standard´┐Żw Bankowych i powsta´┐Ż by u´┐Żatwi´┐Ż obs´┐Żug´┐Ż klient´┐Żw bank´┐Żw na terenie Unii Europejskiej. Kod IBAN i kod SWIFT jest niezb´┐Żdny do wykonania transakcji miedzy bankami maj´┐Żcymi swoje siedziby w r´┐Żnych krajach.

Ka´┐Żdy kod IBAN zbudowany jest w nast´┐Żpuj´┐Żcy spos´┐Żb: na pocz´┐Żtku jest dwuliterowy kod kraju wed´┐Żug standard´┐Żw i klasyfikacji ISO 3166-1, nast´┐Żpnie znajduje si´┐Ż suma kontrolna w postaci tak zwanych dw´┐Żch cyfr sprawdzaj´┐Żcych, a ostatni´┐Ż cz´┐Ż´┐Ż stanowi oko´┐Żo trzydzie´┐Żci znak´┐Żw alfanumerycznych, kt´┐Żre okre´┐Żlaj´┐Ż numer rachunku- jest to tak zwany kod BBAN, co w j´┐Żzyku angielskim oznacza Basic Bank Account Number, czyli Podstawowy Numer Rachunku Bankowego.

Ka´┐Żdy kraj posiada ´┐Żci´┐Żle okre´┐Żlon´┐Ż d´┐Żugo´┐Ż´┐Ż, czyli ilo´┐Ż´┐Ż znak´┐Żw w kodzie BBAN i to dane pa´┐Żstwo decyduje o jego d´┐Żugo´┐Żci. Ka´┐Żdy kod BBAN zawiera kod cyfrowy po kt´┐Żrym jest mo´┐Żliwa identyfikacja okre´┐Żlonego banku. Kod ten ma okre´┐Żlon´┐Ż d´┐Żugo´┐Ż´┐Ż i ka´┐Żdy bank ma swoj´┐Ż cyfr´┐Ż, po kt´┐Żrej jest mo´┐Żliwa jego identyfikacja. Przy wykonywaniu transakcji mi´┐Żdzynarodowych - przelew´┐Żw mi´┐Żdzynarodowych- kod ten musi by´┐Ż podawany jako ci´┐Żg cyfr, wi´┐Żc nie mo´┐Że zawiera´┐Ż ´┐Żadnych spacji, kropek, przecink´┐Żw i pauz. Na wszelkiego rodzaju wydrukach i wyci´┐Żgach bankowych jest on natomiast podzielony na czterocyfrowe obszary, a na ko´┐Żcu mo´┐Że znajdowa´┐Ż si´┐Ż obszar z mniejsz´┐Ż lub wi´┐Żksz´┐Ż ilo´┐Żci´┐Ż cyfr.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  po´┐Życzka
satyra
token
droga
ekologia
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  orientacja sprzeda´┐Żowa
wino gronowe
opinia spo´┐Żeczna
biologia
kantyk
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb. Dla Panny m´┐Żodej oferujemy Suknie slubne Bielsko.
W ca´┐Żej Polsce organizacja imprez karaoke i swietna zabawa. Profesjonalne nag´┐Żosnienie koncert´┐Żw dla firm. Sprawdz Oczyszczalnie Wroc´┐Żaw. Profesjonalny fryzury slubne. Us´┐Żugi florystyczne