? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest hymn?

Poj´┐Żcie hymnu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja hymnu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

hymn - inaczej m´┐Żwi´┐Żc pie´┐Ż´┐Ż pochwalna. Termin ten wywodzi si´┐Ż z Grecji. Hymn to podnios´┐Ża oraz bardzo uroczysta pie´┐Ż´┐Ż pochwalna, kt´┐Żr´┐Ż komponuje si´┐Ż w okre´┐Żlonym celu. Zwykle obiektem takim jest cz´┐Żowiek, jakie´┐Ż wydarzenie, pomys´┐Ż (idea) oraz oczywi´┐Żcie- konkretne pa´┐Żstwo, ojczyzna. M´┐Żwi´┐Żc hymn zawsze pierwszej kolejno´┐Żci kojarzy si´┐Ż nam pie´┐Ż´┐Ż, kt´┐Żra sta´┐Ża si´┐Ż pie´┐Żni´┐Ż pochwalna naszej ojczyzny. Nic wi´┐Żc dziwnego, ´┐Że okre´┐Żlamy go r´┐Żwnie´┐Ż mianem pie´┐Żni patriotycznej.

Wiele organizacji, kt´┐Żre funkcjonuj´┐Ż w naszym kraju, ma swoje w´┐Żasne hymny. Zatem mo´┐Żna dokona´┐Ż (w pewnym sensie) podzia´┐Żu na kilka rodzaj´┐Żw takich hymn´┐Żw. W´┐Żr´┐Żd nich wyr´┐Żni´┐Ż mo´┐Żemy na przyk´┐Żad wspomniane ju´┐Ż hymny pa´┐Żstwowe oraz hymny narodowe i wojskowe. Wskaza´┐Ż mo´┐Żemy tak´┐Że rodzaje hymn´┐Żw takie jak koronacyjne, religijne czy te´┐Ż szkolne. W dzisiejszych czasach praktycznie ka´┐Żda szko´┐Ża, a ju´┐Ż szczeg´┐Żlnie wy´┐Ższe uczelnie, posiadaj´┐Ż hymny skomponowane na swoje w´┐Żasne potrzeby. Co wa´┐Żne, ´┐Żeby dana pie´┐Ż´┐Ż sta´┐Ża si´┐Ż hymnem, musi zosta´┐Ż jedynie zaakceptowana przez spo´┐Żeczno´┐Ż´┐Ż, kt´┐Żrej b´┐Żdzie s´┐Żu´┐Ży´┐Ż. Nie musi by´┐Ż to zatem utw´┐Żr komponowany od pocz´┐Żtku do ko´┐Żca na potrzeby takiej czy innej organizacji chocia´┐Ż oczywi´┐Żcie zdarzaj´┐Ż si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż takie sytuacje.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  przeciwwskaz
kalkulacja podzia´┐Żowa wsp´┐Żczynnikowa
zapalenie osierdzia
´┐Ża´┐Żcuch warto´┐Żci
alergiczny katar
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.