? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest html?

Poj´┐Żcie html i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja html napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

html - stanowi jeden z j´┐Żzyk´┐Żw programowania, s´┐Żu´┐Ż´┐Żcych do tworzenia zawarto´┐Żci stron internetowych. Za pomoc´┐Ż tego j´┐Żzyka mo´┐Żliwe jest prze´┐Żo´┐Żenie specjalnych komend na tekst, przez co mo´┐Że on by´┐Ż pokazywany w r´┐Żnych przegl´┐Żdarkach zgodnie z wcze´┐Żniejszymi planami.

Termin HTML zosta´┐Ż stworzony z pierwszych liter angielskiego okre´┐Żlenia na ten j´┐Żzyk, kt´┐Żre brzmi: HyperText Markup Language. Wprowadzenie poj´┐Żcia nast´┐Żpi´┐Żo w okresie pierwszej popularyzacji Internetu, czyli w latach osiemdziesi´┐Żtych ubieg´┐Żego wieku.

Typowe dla HTML-a jest u´┐Żywanie wielu r´┐Żnych komend, obejmowanych ostrymi nawiasami. Komendy okre´┐Żlane s´┐Ż, jako tagi, a stosuj´┐Żc je do okre´┐Żlonych partii tekstu, mo´┐Żna tagi \'otwiera´┐Ż\' (< tag >) lub \'zamyka´┐Ż\' (< /tag >). S´┐Ż tagi, kt´┐Żre nie wymagaj´┐Ż zamykania, na przyk´┐Żad < hr > - tworzy lini´┐Ż poziom´┐Ż na stronie, niekt´┐Żre za to trzeba zamyka´┐Ż obowi´┐Żzkowo, poniewa´┐Ż strona b´┐Żdzie wy´┐Żwietla´┐Ża si´┐Ż nieprawid´┐Żowo. Przyk´┐Żadem jest tag < b >, kt´┐Żry s´┐Żu´┐Ży do pogrubiania tekstu. Brak zamkni´┐Żcia (< /b >) spowoduje, ´┐Że od miejsca zastosowania zostanie pogrubione wszystko a´┐Ż do ko´┐Żca strony.

J´┐Żzyk HTML jest wygodny i ´┐Żatwy do nauczenia si´┐Ż, niestety z jego pomoc´┐Ż mo´┐Żna tworzy´┐Ż jedynie strony statyczne (wyj´┐Żtkiem jest dhtml - dynamiczny HTML).

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  kalkulacja wynikowa
Trybuna´┐Ż Stanu
komentarz
samob´┐Żjstwo
formu´┐Ża
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.