? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest hosting?

Poj´┐Żcie hostingu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja hostingu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

hosting - jest specjalnym typem us´┐Żugi komputerowej, kiedy to dostawca us´┐Żug internetowych udost´┐Żpnia swoim klientom zasoby serwera. Zarezerwowane miejsce na dyskach twardych serwera przeznaczane jest na pliki i dane klienta. Oczywi´┐Żcie, typowy hosting jest jak najbardziej p´┐Żatny, niemniej w wielu przypadkach mo´┐Żna liczy´┐Ż na darmowe okresy pr´┐Żbne, albo promocyjne, darmowe opcje o ograniczonej funkcjonalno´┐Żci. Hosting na okre´┐Żlonych maszynach wyznaczany jest przez cechy danej opcji dla klienta. Mo´┐Żemy tu m´┐Żwi´┐Ż zar´┐Żwno o innych pojemno´┐Żciach na dysku, jak i o szybko´┐Żci transferu internetowego, czy te´┐Ż o limitach na ´┐Żw transfer za´┐Żo´┐Żonych.

W hostingu wa´┐Żne jest wybieranie takich serwer´┐Żw i opcji u us´┐Żugodawcy, kt´┐Żre spe´┐Żniaj´┐Ż pok´┐Żadane w nich wymagania: posiadaj´┐Ż aktualne wersje us´┐Żug programowych, udost´┐Żpniaj´┐Ż prywatne konto pocztowe i daj´┐Ż mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż postawienia wydajnej strony internetowej. Darmowe us´┐Żugi hostingowe charakteryzuj´┐Ż si´┐Ż s´┐Żabsz´┐Ż jako´┐Żci´┐Ż ni´┐Ż ich dro´┐Ższe odpowiedniki, zw´┐Żaszcza je´┐Żli chodzi o ilo´┐Żci reklam oraz nik´┐Ż´┐Ż aktualno´┐Ż´┐Ż oprogramowania. R´┐Żwnie´┐Ż stabilno´┐Ż´┐Ż serwera przy promocyjnych opcjach pozostawia wiele do ´┐Życzenia.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  obelisk
liczba
opis
hub
nad´┐Żerka
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.