? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest hormony?

Poj´┐Żcie hormon´┐Żw i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja hormon´┐Żw napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

hormony - to zwi´┐Żzki chemiczne wytwarzane w ka´┐Żdym ´┐Żywym organizmie i wydzielane przez poszczeg´┐Żlne gruczo´┐Ży dokrewne. Do najwa´┐Żniejszych gruczo´┐Ż´┐Żw nale´┐Ż´┐Ż: podwzg´┐Żrze, przysadka m´┐Żzgowa p´┐Żatu przedniego i tylnego, szyszynka, gruczo´┐Ż tarczycowy, przytarczyczny, przedsionki w sercu, w´┐Żtroba, trzustka, kora i rdze´┐Ż nadnerczy, tkanka t´┐Żuszczowa, j´┐Żdra, jajniki, ´┐Żo´┐Żysko, grasica.

G´┐Ż´┐Żwnym zadaniem hormon´┐Żw jest utrzymanie sta´┐Żo´┐Żci w organizmie cz´┐Żowieka bez wzgl´┐Żdu na zmieniaj´┐Żce si´┐Ż bod´┐Żce pochodz´┐Żce z zewn´┐Żtrz. Przede wszystkim reguluj´┐Ż dzia´┐Żania poszczeg´┐Żlnych organ´┐Żw, tkanek. Dodatkowo mog´┐Ż pobudza´┐Ż kom´┐Żrki lub je hamowa´┐Ż. Uk´┐Żad hormonalny cz´┐Żowieka reguluje wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż funkcji ´┐Życiowych. Gruczo´┐Ży dokrewne s´┐Ż odpowiedzialne za wzrost, gospodark´┐Ż wodn´┐Ż organizmu, produkcj´┐Ż insuliny, ciep´┐Ża, mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż zaj´┐Żcia w ci´┐Ż´┐Ż´┐Ż.

W przypadku, gdy kt´┐Żry´┐Ż z gruczo´┐Ż´┐Żw jest upo´┐Żledzony i nie produkuje odpowiedniej ilo´┐Żci hormon´┐Żw nale´┐Ży przywr´┐Żci´┐Ż zachwian´┐Ż r´┐Żwnowag´┐Ż. Najcz´┐Żciej pomaga regularne przyjmowanie tabletek hormonalnych lub innych preparat´┐Żw maj´┐Żcych na celu pobudzenie produkcji. Poziom hormon´┐Żw mierzy si´┐Ż poprzez badanie laboratoryjne krwi.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  jednostka
arkusz kalkulacyjny
metoda
sukces
p´┐Żonica
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.