? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest horacjanizm?

Poj´┐Żcie horacjanizmu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja horacjanizmu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

horacjanizm - nurt wywodz´┐Żcy si´┐Ż od Quintusa Horatiusa Flaccusa, rzymskiego poety, kt´┐Żry zmar´┐Ż na osiem lat przed nadej´┐Żciem naszej ery, liczonej przez chrze´┐Żcijan, jako rok przyj´┐Żcia na ´┐Żwiat Jezusa.

Horacjanizm to poszukiwanie z´┐Żotego ´┐Żrodka, postawa ´┐Życia i mentalno´┐Żci, kt´┐Żra odrzuca najbardziej skrajne zachowania a koncentruje si´┐Ż na wybraniu z wielu nawet przeciwstawnych postaw to, co dobre, i po´┐Ż´┐Żczenie tego w jedn´┐Ż ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż.

´┐Ż´┐Żczy´┐Ż antyczne postawy epikureizmu i stoicyzmu, tak by z obu przeciwstawnych postaw uczyni´┐Ż jeden kierunek oparty na rozs´┐Żdku. Horacjanizm w poezji charakteryzuje si´┐Ż sp´┐Żjno´┐Żci´┐Ż utworu poetyckiego, jego harmonijnym przebiegiem. Termin dotyczy r´┐Żwnie´┐Ż umiej´┐Żtno´┐Żci t´┐Żumienia w sobie skrajnych emocji, jednostajnego rytmu.

Wy´┐Ższa forma horacjan izmu przewiduje nabycie umiej´┐Żtno´┐Żci panowania nad emocjami czytelnika. Mimo, i´┐Ż Horacy by´┐Ż poet´┐Ż greckim, wzorce czerpa´┐Ż z klasycznej kultury greckiej. Horacjanizm odnajduje swoje korzenie w obu cywilizacjach antycznych.

W ´┐Życiu codziennym odwo´┐Żuje si´┐Ż do moralno´┐Żci, umiej´┐Żtno´┐Żci wypo´┐Żrodkowania mi´┐Żdzy pozytywnymi a negatywnymi wzorcami zachowa´┐Ż w zr´┐Żnicowanym spo´┐Żecze´┐Żstwie.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  pener
ADC
public relations
dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż operacyjna
bulimia
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.