? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest home banking?

Poj´┐Żcie home bankingu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja home bankingu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

home banking - umo´┐Żliwia szersze korzystanie z us´┐Żug bankowych na odleg´┐Żo´┐Ż´┐Ż. Us´┐Żuga ta polega na bezpo´┐Żredniej komunikacji z bankiem za po´┐Żrednictwem sieci rozleg´┐Żej i specjalnego oprogramowania po stronie klienta. Programy te umo´┐Żliwiaj´┐Ż zar´┐Żwno bierny, jak i aktywny dost´┐Żp do rachunku bankowego, a co za tym umo´┐Żliwiaj´┐Ż przeprowadzanie wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż standardowych. Jest to r´┐Żwnie´┐Ż ´┐Żr´┐Żd´┐Żo informacji o kursach walut, raport´┐Żw z rynku kapita´┐Żowego, wynik´┐Żw sesji gie´┐Żdowych czy te´┐Ż o oferowanych przez bank innych produktach, jak kredyty i lokaty. Przesy´┐Żanie danych w tym systemie jest zabezpieczane na r´┐Żne sposoby, stosuje si´┐Ż mi´┐Żdzy innymi: r´┐Żne algorytmy szyfrowania, klucze sprz´┐Żtowe, wej´┐Żcie do systemu za pomoc´┐Ż has´┐Ża, podpisy elektroniczne.

Do tego aby korzysta´┐Ż z home bankingu potrzebny jest komputer, dost´┐Żp do sieci, odpowiednie oprogramowanie, konto w banku, telefon, a cz´┐Żsto tak´┐Że urz´┐Żdzenia koduj´┐Żce i sprawdzaj´┐Żce autentyczno´┐Ż´┐Ż danych. Instalacj´┐Ż oprogramowania przeprowadza zwykle specjalista z banku, kt´┐Żry szkoli te´┐Ż nowych klient´┐Żw. Z uwagi na do´┐Ż´┐Ż du´┐Że koszty, home banking wykorzystywany jest g´┐Ż´┐Żwnie przez firmy. Stosowanie home bankingu zmniejsza nacisk na personel banku, operatorzy bankowi s´┐Ż odci´┐Ż´┐Żeni z ilo´┐Żci prowadzonych operacji co pozwala unikn´┐Ż´┐Ż wielu b´┐Ż´┐Żd´┐Żw, kt´┐Żre w znacznym stopniu op´┐Żniaj´┐Ż efektywno´┐Ż´┐Ż pracy ca´┐Żej infrastruktury bankowej. Wykorzystanie zdalnych us´┐Żug bankowych umo´┐Żliwia wysoki stopie´┐Ż przep´┐Żywu informacji, kt´┐Żry jest elastyczny, szybki i dost´┐Żpny.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  naturalizacja
NATO
dysfagia
edukacja
organizowanie
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.