? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest historia?

Poj´┐Żcie historii i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja historii napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

historia - jest okre´┐Żlana jako zesp´┐Ż wiedzy o naszej przesz´┐Żo´┐Żci, o przesz´┐Żo´┐Żci cz´┐Żowieka dziej´┐Żw ziemi. Jest to humanistyczna i spo´┐Żeczna dziedzina nauki zajmuj´┐Żca si´┐Ż badaniem przesz´┐Żo´┐Żci i dochodzeniem do wiedzy o zdarzeniach minionych na podstawie r´┐Żnych ´┐Żr´┐Żde´┐Ż, do kt´┐Żrych zaliczamy ´┐Żwiadectwa bezpo´┐Żrednie, ´┐Żr´┐Żd´┐Ża pisane lub wyniki bada´┐Ż nauk pomocniczych historii.

Skutkiem ka´┐Żdego badania historii jest opis dziej´┐Żw, czyli historiografia. Przedmiotem bada´┐Ż naukowych jest z regu´┐Ży historia cz´┐Żowieka i cywilizacji ludzkiej. Zwyczajowo za okres, kt´┐Żry podlega badaniom historycznym s´┐Ż uwa´┐Żane dzieje od powstania cywilizacji ludzkiej oparte na przekazie pisemnym, a wcze´┐Żniejsze dzieje przed jej powstaniem okre´┐Żlane s´┐Ż terminem prehistoria. Z takiego w´┐Ża´┐Żnie podej´┐Żcia wynika chronologiczna rozbie´┐Żno´┐Ż´┐Ż pocz´┐Żtk´┐Żw historii na r´┐Żnych obszarach ´┐Żwiata i w r´┐Żnych cywilizacjach - na r´┐Żnych kontynentach i w r´┐Żnych krajach pismo powsta´┐Żo w r´┐Żnym okresie i latach.

W ostatnich stuleciach przedmiot bada´┐Ż naukowych nieustannie si´┐Ż poszerza´┐Ż i pog´┐Ż´┐Żbia´┐Ż i na dzie´┐Ż dzisiejszy obejmuje wszystkie kontynenty ´┐Żwiata, a tak´┐Że wiele kultur niepi´┐Żmiennych oraz nowe zagadnienia antropologiczne. Istniej´┐Żc´┐Ż metodologi´┐Ż historyczn´┐Ż cechuje przede wszystkim poszukiwanie logicznej konstrukcji przyczynowo-skutkowej przy jednocze´┐Żnie krytycznym podej´┐Żciu do ´┐Żr´┐Żde´┐Ż historycznych.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  pami´┐Ż´┐Ż
choroba Krona
wp´┐Żyw spo´┐Żeczny
hip hop
gmach
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.