? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest hipokinezja?

Poj´┐Żcie hipokinezji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja hipokinezji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

hipokinezja - najcz´┐Żciej spotykana definicja hipokinezji to rodzaj zjawiska cywilizacyjnego, kt´┐Żre polega na trudno´┐Żciach w integracji pomi´┐Żdzy r´┐Żnymi uk´┐Żadami cia´┐Ża, na przyk´┐Żad uk´┐Żadem ruchu oraz uk´┐Żadem nerwowym.

Poprzez wyst´┐Żpowanie hipokinezji u poszczeg´┐Żlnych os´┐Żb zachodz´┐Ż niekorzystne zmiany, kt´┐Żre doprowadzaj´┐Ż do prze´┐Żo´┐Żenia obci´┐Ż´┐Że´┐Ż p´┐Żyn´┐Żcych z uk´┐Żadu ruchu na uk´┐Żad nerwowy. Skoncentrowanie wysi´┐Żku na uk´┐Żadzie nerwowym powoduje reakcje zwrotne ze strony tego uk´┐Żadu, do czego do´┐Ż´┐Żczaj´┐Ż si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż inne (problemy zachodz´┐Żce w uk´┐Żadzie nerwowym s´┐Ż przyczyn´┐Ż niew´┐Ża´┐Żciwej pracy tak´┐Że innych uk´┐Żad´┐Żw). W rezultacie obserwuje si´┐Ż post´┐Żpuj´┐Żce zaburzenia na przyk´┐Żad w dzia´┐Żaniu serca, ´┐Żo´┐Ż´┐Żdka, innych organ´┐Żw. Zaawansowana hipokinezja mo´┐Że doprowadzi´┐Ż nawet do ´┐Żmierci.

Efektami rozwijaj´┐Żcej si´┐Ż hipokinezji s´┐Ż trudno´┐Żci w poruszaniu si´┐Ż, przez co osoba cierpi´┐Żca na t´┐Ż niedogodno´┐Ż´┐Ż mo´┐Że mie´┐Ż coraz mniej ch´┐Żci do chodzenia b´┐Żd´┐Ż wykonywania prac fizycznych. Zmienia si´┐Ż sylwetka i postawa takiej osoby, ruch staje si´┐Ż upo´┐Żledzony i niew´┐Ża´┐Żciwy.
Ze wzgl´┐Żdu na cz´┐Żstotliwo´┐Ż´┐Ż wyst´┐Żpowania hipokinezj´┐Ż uznaje si´┐Ż obecnie za zjawisko cywilizacyjne o du´┐Żym zasi´┐Żgu.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  tablet
moda
USG
kalkulacja planowa
mi´┐Żnie grzbietu
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.