? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest hip hop?

Poj´┐Żcie hip hopu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja hip hopu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

hip hop - wiele os´┐Żb kojarzy te s´┐Żowa tylko i wy´┐Ż´┐Żcznie z gatunkiem muzycznym, co jest b´┐Ż´┐Żdnym my´┐Żleniem, aby to zrozumie´┐Ż nale´┐Ża´┐Żoby si´┐Żgn´┐Ż´┐Ż do historii narodzin rapu, w kt´┐Żrych to w´┐Ża´┐Żnie powsta´┐Ż Hip-hop.

Pocz´┐Żtki rapu si´┐Żgaj´┐Ż prze´┐Żomu lat sze´┐Ż´┐Żdziesi´┐Żtych i siedemdziesi´┐Żtych dwudziestego wieku, rozpocz´┐Ży si´┐Ż w Stanach Zjednoczonych, a dok´┐Żadniej w Nowym Jorku, w ubogiej dzielnicy o nazwie Bronx. Rap jest gatunkiem muzycznym, kt´┐Żry opiera´┐Ż si´┐Ż pocz´┐Żtkowo tylko na rymowaniu, za´┐Ż p´┐Żniej towarzyszy´┐Ży mu : breakdance, DJing, i grafitti. Dopiero te wszystkie elementy, po´┐Ż´┐Żczone wsp´┐Żlnie ze sob´┐Ż, wyznaczy´┐Ży konkretne idee i stworzy´┐Ży Hip-hop, a wi´┐Żc subkultur´┐Ż. Z czasem doszed´┐Ż jeszcze beatbox, emceeing, moda i slang j´┐Żzykowy. Hip-hop mia´┐Ż za zadanie roz´┐Żwietla´┐Ż, opisywa´┐Ż i dzieli´┐Ż uczucia dotycz´┐Żce smutnego i ponurego ´┐Życia w ub´┐Żstwie oraz jego problem´┐Żw.

Dzi´┐Ż Hip-hopem potocznie i b´┐Ż´┐Żdnie nazywa si´┐Ż sam gatunek muzyczny, kt´┐Żry nie ma nic wsp´┐Żlnego z przybieranym przez wykonawc´┐Ż stylem ´┐Życia, poniewa´┐Ż jest coraz mniej prawdziwych hip-hopowc´┐Żw, w wi´┐Żkszo´┐Żci s´┐Ż to pseudohiphopowcy, przybieraj´┐Żcy dla cel´┐Żw komercyjnych tak´┐Ż w´┐Ża´┐Żnie postaw´┐Ż. Za Hip-hop uznaje si´┐Ż odpowiedni spos´┐Żb m´┐Żwienia, my´┐Żlenia, zachowania, adekwatny do miejsca, z kt´┐Żrego si´┐Ż wywodzi, czyli z ulicy. Hip-hop rozprzestrzeni´┐Ż si´┐Ż po ca´┐Żym ´┐Żwiecie i zrzesza wsp´┐Żlnoty wielu ludzi, kt´┐Żrych ´┐Ż´┐Żcz´┐Ż podobne realia, miejsce zamieszkania, pogl´┐Żdy na ´┐Życie. W Hip-hopie nie ma podzia´┐Żu na rasy ludzkie, kultura ta wypiera si´┐Ż zjawiska rasizmu, bowiem ma by´┐Ż bliska sercu, budowa´┐Ż, a nie niszczy´┐Ż. Kultura Hip-hop uczy takich warto´┐Żci jak : honor, prawda, przyja´┐Ż´┐Ż, szacunek i tolerancja. Wbrew stereotypowemu my´┐Żleniu, i´┐Ż wywodzi si´┐Ż z ulicy i tyczy si´┐Ż tylko tych ciemnych stron ´┐Życia, jest odpowiedzialna za doskonalenie osobowo´┐Żci cz´┐Żowieka.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  poj´┐Żcie
modem
wp´┐Żyw spo´┐Żeczny
owsiki
umowa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.