? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest heurystyka dost�pno�ci?

Poj�cie heurystyki dost�pno�ci i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja heurystyki dost�pno�ci napisana w spos�b zrozumia�y.

heurystyka dost�pno�ci - ludzie oceniaj� prawdopodobie�stwo wyst�pienia jakiego� zdarzenia na podstawie, z jaka �atwo�ci� przychodz� im na my�l przyk�ady tego wyst�pienia.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  liberalizacja i deregulacja
ergonomia
echo
epikureizm
PKB
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.