? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest hemoroidy?

Poj´┐Żcie hemoroid´┐Żw i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja hemoroid´┐Żw napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

hemoroidy - (guzki krwawnicze, ´┐Żylaki odbytu) s´┐Ż to sploty naczy´┐Ż krwiono´┐Żnych umiejscowione w b´┐Żonie ´┐Żluzowej odbytnicy. Maj´┐Ż one za zadanie uszczelnienie odbytu, kontrolowanie utrzymania gaz´┐Żw i stolca. S´┐Ż to struktury anatomiczne, o chorobie mo´┐Żna m´┐Żwi´┐Ż dopiero gdy dochodzi do zatrzymania w nich krwi, co powoduje powi´┐Żkszenie guzk´┐Żw, ich przemieszczanie, a cz´┐Żsto te´┐Ż p´┐Żkanie.

Bezpo´┐Żredni´┐Ż przyczyn´┐Ż choroby hemoroidalnej jest zwi´┐Żkszenie ci´┐Żnienia krwi w naczyniach krwiono´┐Żnych ko´┐Żcowego odcinka jelita grubego. Do powstawania tego typu zaburze´┐Ż przyczyniaj´┐Ż si´┐Ż: dieta uboga w b´┐Żonnik (powoduje powstawanie zapar´┐Ż i problemy z wypr´┐Żnianiem si´┐Ż), ma´┐Ża ilo´┐Ż´┐Ż przyjmowanych p´┐Żyn´┐Żw, alkohol, papierosy (nikotyna powoduje zw´┐Żanie naczy´┐Ż krwiono´┐Żnych, upo´┐Żledzaj´┐Żc w ten spos´┐Żb kr´┐Ż´┐Żenie), siedz´┐Żcy tryb ´┐Życia i ma´┐Ża ilo´┐Ż´┐Ż ruchu, r´┐Żwnie´┐Ż uprawianie niekt´┐Żrych sport´┐Żw zawodowych (jazda konna, biegi d´┐Żugodystansowe, kolarstwo). Na ´┐Żylaki odbytu cierpi wiele kobiet w ci´┐Ż´┐Ży i takich, kt´┐Żre rodzi´┐Ży si´┐Żami natury.

Najbardziej charakterystycznymi objawami, kt´┐Żre mog´┐Ż sugerowa´┐Ż wyst´┐Żpienie choroby hemoroidalnej s´┐Ż: bolesne krwawienia o r´┐Żnym nasileniu, uporczywy ´┐Żwi´┐Żd i pieczenie w okolicy odbytu, uczucie niepe´┐Żnego wypr´┐Żnienia pojawiaj´┐Żce si´┐Ż po oddaniu stolca. W pocz´┐Żtkowej fazie choroba jest trudna do zdiagnozowania, poniewa´┐Ż objawia si´┐Ż wyst´┐Żpuj´┐Żcymi rzadko i nieregularnie bezbolesnymi krwawieniami. Pacjenci zg´┐Żaszaj´┐Ż si´┐Ż do lekarza najcz´┐Żciej dopiero w kolejnych stadiach choroby, kiedy pojawia si´┐Ż ´┐Żwi´┐Żd, pieczenie i b´┐Żl. Diagnostyka tej choroby polega na zebraniu wywiadu, badaniu per rectum (badanie palcem ko´┐Żcowego odcinka odbytnicy), badaniu anoskopowym (ogl´┐Żdanie kana´┐Żu odbytu przy pomocy wziernika) i kolonoskopowym (ogl´┐Żdanie przy pomocy wziernika ca´┐Żego jelita grubego).

Lekarz proktolog dobiera metod´┐Ż leczenia choroby hemoroidalnej w zale´┐Żno´┐Żci od stopnia jej zaawansowania. Leczenie bezoperacyjne, polegaj´┐Żce na stosowaniu ´┐Żrodk´┐Żw farmakologicznych takich jak ma´┐Żcie, czopki, kremy ma za zadanie likwidowanie stan´┐Żw zapalnych oraz ´┐Żagodzenie dolegliwo´┐Żci towarzysz´┐Żcych chorobie. W zaawansowanych stadiach choroby stosuje si´┐Ż zabiegi chirurgiczne, kt´┐Żre dzi´┐Żki post´┐Żpowi medycyny s´┐Ż coraz mniej inwazyjne i powoduj´┐Ż mniej powik´┐Ża´┐Ż u pacjent´┐Żw.

Ulg´┐Ż przynosz´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż domowe sposoby, jak d´┐Żugie ciep´┐Że k´┐Żpiele, nasiad´┐Żwki, smarowanie wyci´┐Żgami ro´┐Żlinnymi. Wa´┐Żna jest zmiana stylu ´┐Życia, opr´┐Żcz stosowania diety bogatej w b´┐Żonnik i picia du´┐Żej ilo´┐Żci p´┐Żyn´┐Żw, r´┐Żwnie´┐Ż regularny, umiarkowany wysi´┐Żek fizyczny, unikanie ´┐Żwicze´┐Ż wymagaj´┐Żcych d´┐Żugotrwa´┐Żego siedzenia.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  folder
seed
edukacja
koksartroza
fraszka
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.