? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest handel zagraniczny?

Poj´┐Żcie handlu zagranicznego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja handlu zagranicznego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

handel zagraniczny - inaczej to wymiana d´┐Żbr materialnych lub us´┐Żug mi´┐Żdzy krajami posiadaj´┐Żcymi miejsce osiedlenia poza granicami pa´┐Żstwa. Handel taki by´┐Ż ju´┐Ż rozpowszechniony w Staro´┐Żytno´┐Żci i sprzyja´┐Ż wielkim imperiom, umo´┐Żliwiaj´┐Żc wi´┐Żkszy rozw´┐Żj pieni´┐Żny i gospodarki pa´┐Żstwa.

Dzi´┐Ż, w nieco szerszym znaczeniu, handel zagraniczny rozumiemy tak´┐Że przez obroty maj´┐Żtkowe, kredytowe, dokonywane np. poprzez nabycie lub zbycie za granic´┐Ż towar´┐Żw, produkt´┐Żw niematerialnych, a tak´┐Że, wynikaj´┐Żce z migracji ludno´┐Żci poza granic´┐Ż pa´┐Żstwa zobowi´┐Żzania. Handlem zagranicznym mo´┐Żemy nazywa´┐Ż tak´┐Że utrzymywanie nabyty na w´┐Żasno´┐Ż´┐Ż plac´┐Żwek i innych instytucji itp.

Zjawisku temu towarzyszy zwykle : odp´┐Żatno´┐Ż´┐Ż, eksport towar´┐Żw z r´┐Żnych kraj´┐Żw. Oczywistym faktem jest, i´┐Ż wp´┐Żywa ono na ekonomi´┐Ż i gospodark´┐Ż danego kraju, ale dopiero, po uwzgl´┐Żdnieniu wszystkich op´┐Żat i koszt´┐Żw, mo´┐Żna stwierdzi´┐Ż, czy ma on korzystny wp´┐Żyw na rozw´┐Żj danego pa´┐Żstwa, czy te´┐Ż nale´┐Ży poszuka´┐Ż innego, alternatywnego ´┐Żr´┐Żd´┐Ża nabycia i zbycia produkt´┐Żw oraz us´┐Żug.

Handel jest jedn´┐Ż z g´┐Ż´┐Żwnych dzia´┐Żalno´┐Żci prowadzonych przez ludzi. W ostatnim czasie handel zagraniczny rozwin´┐Ż´┐Ż si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż w ma´┐Żych firmach.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  bielactwo
alkoholizm
afta
alergiczny nie´┐Żyt nosa
zapalenie powiek
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  WWW
zapalenie op´┐Żucnej
segmentacja rynku
jaskra
kultura osobista
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.