? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to s´┐Ż grzyby?

Poj´┐Żcie grzyb´┐Żw i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja grzyb´┐Żw napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

grzyby - tworz´┐Ż kr´┐Żlestwo organizm´┐Żw j´┐Żdrowych. Organizmy j´┐Żdrowe inaczej nazywane jako eukarionty jak sama nazwa wskazuje wyposa´┐Żone s´┐Ż w j´┐Żdra kom´┐Żrkowe. Zawieraj´┐Ż one chromatyn´┐Ż a tak´┐Że spe´┐Żniaj´┐Ż one bardzo wa´┐Żn´┐Ż funkcj´┐Ż przy procesie przebiegu materii. Na wyst´┐Żpowanie grzyb´┐Żw nie wp´┐Żywa strefa klimatyczna. Wyst´┐Żpuj´┐Ż one zar´┐Żwno na l´┐Żdzie jak i w wodzie. Te w´┐Ża´┐Żnie organizmy j´┐Żdrowe wyst´┐Żpuj´┐Żce g´┐Żownie na l´┐Żdzie to przede wszystkim ple´┐Żnie i dro´┐Żd´┐Że. Zalicza si´┐Ż do nich tak´┐Że r´┐Żnego rodzaju paso´┐Żyty. Grzyby zalicza si´┐Ż do grupy heterotrof´┐Żw, czyli organizm´┐Żw cudzo´┐Żywnych. Nie posiadaj´┐Ż one zdolno´┐Żci do wytwarzania zwi´┐Żzk´┐Żw organicznych. Pobieraj´┐Ż wi´┐Żc z zewn´┐Żtrz gotowe zwi´┐Żzki. Istotn´┐Ż rol´┐Ż w procesie rozwoju grzyb´┐Żw odgrywa wilgotno´┐Ż´┐Ż.

Bior´┐Żc pod uwag´┐Ż spos´┐Żb od´┐Żywiania si´┐Ż tych organizm´┐Żw mo´┐Żna je podzieli´┐Ż na: paso´┐Żyty, saprofity i symbionty. Te pierwsze od´┐Żywiaj´┐Ż si´┐Ż kosztem innych organizm´┐Żw ´┐Żywych. Taki stan rzeczy nie wp´┐Żywa pozytywnie na rozw´┐Żj osobnik´┐Żw wykorzystywanych przez paso´┐Żyty. Je´┐Żli chodzi o saprofity ´┐Żywi´┐Ż si´┐Ż one martw´┐Ż materi´┐Ż organiczn´┐Ż. Ostatni´┐Ż grup´┐Ż stanowi´┐Ż symbionty, dzi´┐Żki kt´┐Żrym organizmy innego gatunku r´┐Żwnie´┐Ż czerpi´┐Ż korzy´┐Żci. Formami symbiozy s´┐Ż helotyzm i mikoryza.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  Internet
kalkulacja podzia´┐Żowa wsp´┐Żczynnikowa
produkt turystyczny
postawy rodzicielskie
misja firmy
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.