? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest grypa?

Poj´┐Żcie grypy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja grypy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

grypa - ostra i zara´┐Żliwa choroba uk´┐Żadu oddechowego. Najcz´┐Żciej atakuje ona ludzi w porze jesiennej, a tak´┐Że wczesn´┐Ż zim´┐Ż oraz podczas przesilenia wiosennego. Do zaka´┐Żenia si´┐Ż gryp´┐Ż dochodzi oczywi´┐Żcie drog´┐Ż kropelkow´┐Ż. Wystarczy, ´┐Że osoba chora kaszle lub kicha. W´┐Żwczas kropelki ´┐Żliny, kt´┐Żra oczywi´┐Żcie zawiera wirus, przenosz´┐Ż si´┐Ż na b´┐Żon´┐Ż ´┐Żluzow´┐Ż, znajduj´┐Żc´┐Ż si´┐Ż przy ustach i nosie, os´┐Żb przebywaj´┐Żcych w towarzystwie chorego. Wirus atakuje nowy organizm powoduj´┐Żc gryp´┐Ż. Takie zaka´┐Żenie mo´┐Że nast´┐Żpi´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż przez kontakt bezpo´┐Żredni. Nawet witanie si´┐Ż z kim´┐Ż chorym mo´┐Że doprowadzi´┐Ż do zara´┐Żenia. Zaka´┐Żony cz´┐Żowiek staje si´┐Ż przenosz´┐Żcym wirusa nawet o tym nie wiedz´┐Żc. Zara´┐Ża innych ju´┐Ż od 1- 6 dni jeszcze przed wyst´┐Żpieniem faktycznych objaw´┐Żw tej choroby. Nawet po ust´┐Żpieniu jej symptom´┐Żw mo´┐Żemy jeszcze przez tydzie´┐Ż ni´┐Ż zara´┐Ża´┐Ż.

W trakcie zara´┐Żenia wirus osiada w jamie nosowo- gard´┐Żowej lub te´┐Ż w tchawicy czy oskrzelach. Na pocz´┐Żtku zniszczony zostaje nab´┐Żonek migawkowy. Pojawiaj´┐Ż si´┐Ż objawy takie jak b´┐Żle g´┐Żowy, wysoka gor´┐Żczka, b´┐Żle mi´┐Żni plec´┐Żw oraz n´┐Żg. Ponadto pojawia si´┐Ż suchy kaszel oraz og´┐Żlne os´┐Żabienie. Takie ostre objawy przewa´┐Żnie utrzymuj´┐Ż si´┐Ż przez okres 2-3 dni. Z kolei gor´┐Żczka nawet do 5 dni. Pozosta´┐Że objawy przewa´┐Żnie ust´┐Żpuj´┐Ż po oko´┐Żo tygodniu.

W ka´┐Żdej aptece s´┐Ż dost´┐Żpne leki przeciw przezi´┐Żbieniu i grypie. Na wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż z nich nie jest nawet wymagana recepta. Jednak takie leki jedynie ´┐Żagodz´┐Ż objawy choroby. Nie s´┐Ż jednak w stanie zapobiega´┐Ż jej wyst´┐Żpieniu. Nie zwalczaj´┐Ż tak´┐Że bezpo´┐Żrednio wirusa grypy. Je´┐Żli chcemy unikn´┐Ż´┐Ż gro´┐Żnych powik´┐Ża´┐Ż, to musimy uda´┐Ż si´┐Ż do lekarza. Je´┐Żli zastosuje on zar´┐Żwno leczenie przyczynowe, leczenie objaw´┐Żw grypy oraz leczenie powik´┐Ża´┐Ż infekcji wirusowej, to mo´┐Żemy skutecznie upora´┐Ż si´┐Ż z wirusem.

Osoby, kt´┐Żre najcz´┐Żciej zapadaj´┐Ż na gryp´┐Ż to przede wszystkim osoby po 65 roku ´┐Życia, a tak´┐Że doro´┐Żli oraz dzieci, kt´┐Żrzy cierpi´┐Ż na przewlek´┐Że choroby uk´┐Żadu kr´┐Ż´┐Żenia czy uk´┐Żadu oddechowego, Grypa dotyka tak´┐Że osoby cierpi´┐Żce na przewlek´┐Że choroby nerek, przewlek´┐Że choroby metaboliczne, chorych na immunosupresj´┐Ż, chorych z wirusem HIV czy z nowotworami. Bardzo cz´┐Żsto na gryp´┐Ż zapadaj´┐Ż osoby z zaburzeniami odporno´┐Żci oraz choruj´┐Żcy na infekcje bakteryjne czy wirusowe. Zagro´┐Żeni ni´┐Ż s´┐Ż tak´┐Że nosiciele paciorkowc´┐Żw i gronkowc´┐Żw.

Nieleczona grypa mo´┐Że prowadzi´┐Ż do powik´┐Ża´┐Ż. Nale´┐Ż´┐Ż do nich: zapalenia p´┐Żuc i oskrzeli, zapalenie ucha, zatok, zesp´┐Ż wstrz´┐Żsu toksycznego czy te´┐Ż powik´┐Żania o charakterze neurologicznym.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  WAP
opis
biocenoza
dywidendy got´┐Żwkowe
ECR
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.