? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest grupa spo´┐Żeczna?

Poj´┐Żcie grupy spo´┐Żecznej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja grupy spo´┐Żecznej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

grupa spo´┐Żeczna - ´┐Żeby m´┐Żwi´┐Ż o grupie musz´┐Ż by´┐Ż spe´┐Żnione 4 warunki:
1. Cz´┐Żonkowie; grupa musi by´┐Ż zbiorem rzeczywistym (wz´┐Żr fizyczny, moralny, miejsce w grupie).
2. Zadania grupy (to cel istnienia).
3. O´┐Żrodki skupienia grupy (rzeczywiste materialne (dom) i duchowe (idee).
4. Wewn´┐Żtrzna struktura grupy (okre´┐Żla miejsce cz´┐Żonk´┐Żw).

Rodzaje grup spo´┐Żecznych:
Podzia´┐Ż ze wzgl´┐Żdu na mo´┐Żliwo´┐Żci wej´┐Żcia:
- ekskluzywne (ci´┐Żko si´┐Ż dosta´┐Ż),
- inekskluzywne (ka´┐Żdy mo´┐Że si´┐Ż dosta´┐Ż),
- ograniczone (dla jednych otwarte dla drugich nie).

Podzia´┐Ż ze wzgl´┐Żdu na charakter stosunk´┐Żw spo´┐Żecznych:
- ma´┐Że (osobiste),
- ´┐Żrednie (brak osobistych kontakt´┐Żw),
- wielkie (maj´┐Ż instytucje po´┐Żrednie i przedstawicielstwa).

Podzia´┐Ż ze wzgl´┐Żdu na rodzaje i charakter tworzenia grupy:
- pierwotne (powstaje spontanicznie),
- wt´┐Żrne (powo´┐Żywane dla spe´┐Żnienia zadania),
- formalne (maj´┐Ż statut i list´┐Ż cz´┐Żonk´┐Żw),
- nieformalne (bliskie grupie spontanicznej, tworzone w formalnych),
- odniesienia (rodzina).

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  netykieta
turystyka nadmorska
filozofia
rze´┐Żba
etyka
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.