? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest grupa etniczna?

Poj´┐Żcie grupy etnicznej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja grupy etnicznej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

grupa etniczna - zbiorowo´┐Ż´┐Ż najcz´┐Żciej zamieszkuj´┐Żca wsp´┐Żlne terytorium, postrzegana zar´┐Żwno przez siebie jak i innych, jako r´┐Żna od innych.

Zwi´┐Żzek rodowy (klan) - to taka zbiorowo´┐Ż´┐Ż u podstaw kt´┐Żrej le´┐Ż´┐Ż cechy biologiczne. Oparta na wi´┐Żziach krwi, ale nie rodzina, i zwi´┐Żzana wsp´┐Żln´┐Ż kultur´┐Ż, maj´┐Ż wsp´┐Żlne symbole, m´┐Żwi´┐Ż tym samym j´┐Żzykiem, poczucie jedno´┐Żci oparte na wierze we wsp´┐Żlne pochodzenie.

Plemi´┐Ż - to wy´┐Ższa forma spo´┐Żeczno´┐Żci etnicznej, skupiaj´┐Żca szereg grup rodowych, plemiona wyodr´┐Żbniamy na podstawie wsp´┐Żlnego j´┐Żzyka, terytorium, ma wodza, rad´┐Ż plemienn´┐Ż, organizuje r´┐Żne czynno´┐Żci np. polowania.

Lud - to posta´┐Ż grupy etnicznej, to wy´┐Ższa forma ´┐Życia plemiennego, ale nie jest jeszcze narodem.

Nar´┐Żd - najwy´┐Żej rozwini´┐Żta, trwa´┐Ża grupa etniczna o najwi´┐Żkszym zasi´┐Żgu. Wyr´┐Żniamy trzy definicje narodu naturalistyczn´┐Ż, politologiczn´┐Ż, kulturowa. Ta pierwsza zbli´┐Żona jest do poj´┐Żcia rasy, o podobnych cechach rasowych. Naturalistyczny pogl´┐Żd by´┐Ż do´┐Ż´┐Ż powszechny, szczeg´┐Żlnie na pocz´┐Żtku XX wieku szczeg´┐Żlnie w Niemczech Hitlerowskich. Politologiczna - nar´┐Żd jest uto´┐Żsamiany ze zbiorowo´┐Żci´┐Ż danego pa´┐Żstwa. Tak dzieje si´┐Ż g´┐Ż´┐Żwnie w USA. Kulturowa uwa´┐Ża ´┐Że jest to zbiorowo´┐Ż´┐Ż oparta na wsp´┐Żlnocie kultur.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  strategia firmy
stropodach
wychowanie fizyczne
deflacja
stereotyp
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.