? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest grupa dyskusyjna?

Poj´┐Żcie grupy dyskusyjnej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja grupy dyskusyjnej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

grupa dyskusyjna - poj´┐Żcie grupy dyskusyjnej zwi´┐Żzane jest przede wszystkim z Internetem. Oznacza ono r´┐Żnego rodzaju dyskusje odbywaj´┐Żce si´┐Ż w sieci. W du´┐Żej mierze podobne s´┐Ż one do wymiany korespondencji. Korzystaj´┐Żc z okre´┐Żlonej grupy nale´┐Ży pami´┐Żta´┐Ż o przestrzeganiu obowi´┐Żzuj´┐Żcych zasad.

Istnieje podzia´┐Ż grup dyskusyjnych w obr´┐Żbie kt´┐Żrego wyr´┐Żnia si´┐Ż: grupy zamkni´┐Żte, otwarte, p´┐Żotwarte, moderowane a tak´┐Że otwarte tylko dla niekt´┐Żrych u´┐Żytkownik´┐Żw. Je´┐Żli chodzi o grupy zamkni´┐Żte, przeznaczone s´┐Ż one dla okre´┐Żlonego zbioru os´┐Żb. Przyk´┐Żadem mo´┐Że by´┐Ż grupa dyskusyjna stworzona dla ludzi, pracuj´┐Żcych w tym samym zak´┐Żadzie czy firmie. Kolejnym rodzajem s´┐Ż grupy otwarte z kt´┐Żrych mo´┐Że korzysta´┐Ż ka´┐Żdy bez spe´┐Żnienia jakichkolwiek warunk´┐Żw. W podziale tym istniej´┐Ż tak´┐Że grupy p´┐Żotwarte. Przeznaczone s´┐Ż one dla ka´┐Żdego u´┐Żytkownika kt´┐Żry spe´┐Żni´┐Ż jednak okre´┐Żlone wymogi. Innym typem s´┐Ż grupy moderowane. Mo´┐Że z nich korzysta´┐Ż ka´┐Żdy natomiast do publikacji komunikatu dochodzi tylko wtedy, gdy zostanie on zaakceptowany przez upowa´┐Żnion´┐Ż do tego osob´┐Ż. Istniej´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż grupy z kt´┐Żrych mo´┐Że korzysta´┐Ż ka´┐Żdy, kto wcze´┐Żniej si´┐Ż zapisa´┐Ż. Nazywane s´┐Ż one grupami otwartymi tylko dla zarejestrowanych.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  konkurencyjno´┐Ż´┐Ż
nudno´┐Żci
repatriant
reumatyzm
samorz´┐Żd terytorialny
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.