? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest grupa?

Poj´┐Żcie grupy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja grupy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

grupa - z psychologicznego punktu widzenia, jest to inaczej zbi´┐Żr co najmniej trzech os´┐Żb, kt´┐Żrej to cz´┐Żonkowie komunikuj´┐Ż si´┐Ż ze sob´┐Ż, wsp´┐Żpracuj´┐Ż w odr´┐Żbno´┐Żci od innych, reszty os´┐Żb. Aczkolwiek, w niekt´┐Żrych przypadkach zdarza si´┐Ż, ´┐Że do utworzenia grupy spo´┐Żecznej wystarcz´┐Ż dwie osoby, ale to bardzo rzadko. Celem grupy jest zaspokojenie wsp´┐Żlnych, w´┐Żasnych potrzeb.

Grupa charakteryzuje si´┐Ż sp´┐Żjno´┐Żci´┐Ż, jednolit´┐Ż struktur´┐Ż i wzgl´┐Żdnie jednolitymi spostrze´┐Żeniami, zainteresowaniami. Grupa w socjologii oznacza, og´┐Żlnie m´┐Żwi´┐Żc, zbi´┐Żr jednostek, pomi´┐Żdzy kt´┐Żrymi panuj´┐Ż wa´┐Żne stosunki spo´┐Żeczne. Zadania grup maj´┐Ż na celu utrzymywanie stosunk´┐Żw spo´┐Żecznych, mog´┐Ż tworzy´┐Ż m.in. koalicje, opozycje, czy te´┐Ż mediacje. W grupie zachodzi do sta´┐Żych, niezmiennych dzia´┐Ża´┐Ż, nastawionych na wsp´┐Żlne osi´┐Żgni´┐Żcie zamierzonego celu. Ka´┐Żdy cz´┐Żonek grupy zajmuje okre´┐Żlon´┐Ż pozycj´┐Ż i wykonuje adekwatne do niej zadania. Mo´┐Żna zatem stwierdzi´┐Ż, i´┐Ż grupa stanowi system status´┐Żw spo´┐Żecznych, bowiem przestrzega r´┐Żl spo´┐Żecznych, kt´┐Żre wynikaj´┐Ż z pe´┐Żnionych przez cz´┐Żonk´┐Żw funkcji, przyj´┐Żtych przez grup´┐Ż. Co stanowi o istnieniu struktur spo´┐Żecznych.

Cz´┐Żonk´┐Żw grupy cechuje ´┐Żwiadomo´┐Ż´┐Ż przynale´┐Żno´┐Żci do danej zbiorowo´┐Żci.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  reforma
instrukcja maskuj´┐Żca
filozofia
mi´┐Żnie g´┐Żowy
organizacja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.