? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest grunt utwardzony?

Poj´┐Żcie gruntu utwardzonego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja gruntu utwardzonego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

grunt utwardzony - to specjalnie przygotowany grunt pod r´┐Żne zastosowania budowlane b´┐Żd´┐Ż transportowe. Utwardzanie gruntu wykonuje si´┐Ż bardzo cz´┐Żsto na ca´┐Żym ´┐Żwiecie, poniewa´┐Ż umo´┐Żliwia precyzyjne rozplanowanie budynk´┐Żw, zapewnienie sobie wygody zar´┐Żwno podczas korzystania z nich, jak i z dzia´┐Żki otaczaj´┐Żcej budynek, jak r´┐Żwnie´┐Ż przygotowanie wysokiej, jako´┐Żci dr´┐Żg na danym odcinku.
Wykonanie utwardzania gruntu jest mo´┐Żliwe za pomoc´┐Ż specjalnych maszyn, a tak´┐Że dzi´┐Żki rozwi´┐Żzaniom polegaj´┐Żcym na wykorzystaniu w tym celu odpowiednich porcji ska´┐Ż o w´┐Ża´┐Żciwej twardo´┐Żci i sypko´┐Żci.

Ceny procesu utwardzania gruntu s´┐Ż r´┐Żne w zale´┐Żno´┐Żci od tego, jak du´┐Ży obszar ma zosta´┐Ż poddany utwardzaniu. W przypadku dr´┐Żg i plac´┐Żw koszty utwardzania nie interesuj´┐Ż przeci´┐Żtnych obywateli, ale ju´┐Ż, gdy chodzi o prywatne tereny na przyk´┐Żad na dzia´┐Żce, nale´┐Ży zorientowa´┐Ż si´┐Ż w dost´┐Żpnych ofertach cenowych.

Rozwa´┐Ży´┐Ż trzeba w pierwszej kolejno´┐Żci ska´┐Ż´┐Ż, kt´┐Żra b´┐Żdzie odpowiednia w danym u´┐Życiu, a tak´┐Że wypo´┐Życzenie (rzadziej zakup) urz´┐Żdzenia potrzebnego do wykonania utwardzenia gruntu.
Do utwardzania stosuje si´┐Ż na przyk´┐Żad ´┐Żwir, t´┐Żucze´┐Ż lub tzw. tworzywo drogowe.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  aparat pa´┐Żstwowy
PIT
konfesjona´┐Ż
teorie procesu
atrakcyjno´┐Ż´┐Ż turystyczna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.