? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest gruczo� �zowy?

Poj�cie gruczo�u �zowego i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja gruczo�u �zowego napisana w spos�b zrozumia�y.

gruczo� �zowy - cz�� aparatu ochronnego oka - jest p�cherzykowaty; znajduje si� w bocznym k�cie, przy g�rnym stopie oczodo��w; powoduje ciecz omywaj�c� oko - jej nadmiar sp�ywa do kana�u nosowego, zawiera lizosom maj�cy w�a�ciwo�ci bakteriob�jcze; czy�ci brwii, kt�re s� u�o�one tak by pot sp�ywa� poza oko na skronie.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  wysypisko �mieci
przedsi�biorczo��
opowiadanie
integracja
brodawki weneryczne
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.