? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest GPRS?

Poj´┐Żcie GPRS i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja GPRS napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

GPRS - jest to jedno z najnowocze´┐Żniejszych rozwi´┐Żza´┐Ż przesy´┐Żania danych w sieciach GSM. Dok´┐Żadne rozszyfrowanie tego skr´┐Żtu, to General Packet Radio Service. Chodzi tu przede wszystkim o przekazywanie ca´┐Żych pakiet´┐Żw r´┐Żnego rodzaju danych podczas jednej transmisji. Najcz´┐Żciej GPRS przesy´┐Ża dane w pr´┐Żdko´┐Żci´┐Ż oko´┐Żo 30-80 kilobajt´┐Żw na sekund´┐Ż. Wszystko jest ograniczone jedynie ´┐Ż´┐Żczem internetowym, z jakim mamy do czynienia. Niekiedy stosuje si´┐Ż tak´┐Że w tym celu transmisj´┐Ż strumieniow´┐Ż audio lub wideo. Takie post´┐Żpowanie sprawia, ´┐Że u´┐Żytkownik korzystaj´┐Żcy z GPRS ponosi op´┐Żat´┐Ż tylko i wy´┐Ż´┐Żcznie za przekaz danych. A dok´┐Żadnie rzecz ujmuj´┐Żc p´┐Żaci za tyle kilobajt´┐Żw ile musia´┐Ż zu´┐Ży´┐Ż do przes´┐Żania danego pakietu. Jest to bardzo istotne, gdy´┐Ż wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż ludzi p´┐Żaci za czas, w jakim dana operacja si´┐Ż odbywa a nie za us´┐Żug´┐Ż.

Metoda ta jest wykorzystywana na szerok´┐Ż skal´┐Ż na ca´┐Żym ´┐Żwiecie. Korzystaj´┐Ż z niej zar´┐Żwno producenci sprz´┐Żtu komputerowego jak sieci kom´┐Żrkowe. Dzi´┐Żki GPRS ludzie z ca´┐Żego ´┐Żwiata mog´┐Ż by´┐Ż ca´┐Ży czas mobilni. Jak wiadomo przesy´┐Żanie pakiet´┐Żw danych jest nieodzownym elementem ka´┐Żdego systemu komputerowego na ´┐Żwiecie, dlatego GPRS jest tak wa´┐Żnym elementem w wszystkich urz´┐Żdzeniach zwi´┐Żzanych z t´┐Ż materi´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  manufaktura
p´┐Żonica
krew
akwedukt
wata szklana
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.