? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest gospodarstwo domowe?

Poj´┐Żcie gospodarstwa domowego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja gospodarstwa domowego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

gospodarstwo domowe - jest jednym z kluczowych element´┐Żw prawid´┐Żowego dzia´┐Żania naszego ´┐Życia. Dzieje si´┐Ż tak, dlatego ´┐Że ka´┐Żdy z nas ´┐Żyje w konkretnym gospodarstwie domowym. Dla wielu z nas gospodarstwo domowe kojarzy si´┐Ż jedynie z obszarami wiejskimi. Jest g´┐Ż´┐Żwnie spowodowane tym, ´┐Że s´┐Żowo gospodarstwo wywodzi si´┐Ż bezpo´┐Żrednio tego ´┐Żrodowiska. Jednak gospodarstwem domowym nazywamy tak´┐Że miejsca kt´┐Żre znajduj´┐Ż si´┐Ż w centralnych miejscach wielkich aglomeracji miejskich.

Takie gospodarstwo domowe tworzy ka´┐Żdy z nas. Nie wa´┐Żne czy mieszkamy sami czy z rodzin´┐Ż. G´┐Ż´┐Żwn´┐Ż ide´┐Ż gospodarstwa domowego jest zadbanie o prawid´┐Żowy byt wszystkim cz´┐Żonkom, kt´┐Żrzy zawieraj´┐Ż si´┐Ż w nim. Najcz´┐Żciej spotykamy si´┐Ż z gospodarstwami domowymi w sk´┐Żad, kt´┐Żrego wchodzi wielopokoleniowa rodzina w kt´┐Żrej ka´┐Żdy cz´┐Żonek ma odpowiednio przydzielone funkcje by jego wydajno´┐Ż´┐Ż by´┐Ża jak najwi´┐Żksza. Oczywi´┐Żcie nie mo´┐Żemy zapomina´┐Ż tak´┐Że, ´┐Że osoby mieszkaj´┐Żce samodzielnie tak´┐Że tworz´┐Ż gospodarstwo domowe. Jest ono o wiele ubo´┐Ższe ale warto´┐Ż´┐Ż jego jest taka sama. Podzia´┐Ży gospodarstw z jakimi si´┐Ż spotykamy mog´┐Ż by´┐Ż r´┐Żnorakie. Najwa´┐Żniejszymi kryteriami jakimi si´┐Ż kierujemy przy podziale s´┐Ż demografia, geografia i maj´┐Żtno´┐Ż´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  denotacja
kartoteka
emotikona
ftyzjopulmonologia
eksporter
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  ekologia
transformator
wp´┐Żyw spo´┐Żeczny
PTSM
zdrowie
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.