? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest gor´┐Żczka trzydniowa?

Poj´┐Żcie gor´┐Żczki trzydniowej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja gor´┐Żczki trzydniowej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

gor´┐Żczka trzydniowa - choroba, kt´┐Żr´┐Ż potocznie nazywa si´┐Ż trzydni´┐Żwk´┐Ż. To choroba o charakterze zaka´┐Żnym, kt´┐Żrej przyczyn´┐Ż jest wirus. Jednak nie jest bardzo zara´┐Żliwa- nie ma w jej przypadku sezonowo´┐Żci (zachorowania sporadycznie zdarzaj´┐Ż si´┐Ż przez ca´┐Ży rok).

Gor´┐Żczka trzydniowa to choroba, na kt´┐Żr´┐Ż choruj´┐Ż dzieci. Dotyka ona male´┐Żstwa znajduj´┐Żce si´┐Ż pomi´┐Żdzy sz´┐Żstym miesi´┐Żcem, a trzecim rokiem ´┐Życia. Pierwsze objawy pojawiaj´┐Ż si´┐Ż ju´┐Ż w ci´┐Żgu tygodnia- dw´┐Żch od momentu zaka´┐Żenia wirusem. Nagle male´┐Żstwo zaczyna mie´┐Ż bardzo wysok´┐Ż gor´┐Żczk´┐Ż. Gor´┐Żczka trwa przewa´┐Żnie trzy dni- st´┐Żd r´┐Żwnie´┐Ż nazwa tej choroby. Przewa´┐Żnie po tym okresie ust´┐Żpuje, chocia´┐Ż zdarzaj´┐Ż si´┐Ż tak´┐Że przypadki, gdy trwa ona d´┐Żu´┐Żej. Kiedy jednak gor´┐Żczka spada- pojawia si´┐Ż wysypka. Powinna ona znikn´┐Ż´┐Ż maksymalnie po dw´┐Żch dobach. W´┐Żr´┐Żd objaw´┐Żw pojawiaj´┐Ż si´┐Ż tak´┐Że wymioty, b´┐Żle brzucha, czasem r´┐Żwnie´┐Ż biegunka. Mo´┐Że doj´┐Ż´┐Ż do lekkich stan´┐Żw zapalnych gard´┐Ża oraz migda´┐Żk´┐Żw, czasami dochodzi tak´┐Że do powi´┐Żkszenia w´┐Żz´┐Ż´┐Żw ch´┐Żonnych. Choroba ta raczej nie powoduje powik´┐Ża´┐Ż.

Dziecku mo´┐Żna pom´┐Żc pr´┐Żbuj´┐Żc obni´┐Ży´┐Ż gor´┐Żczk´┐Ż. W tym celu zaleca si´┐Ż stosowanie ch´┐Żodnych ok´┐Żad´┐Żw na kark i czo´┐Żo. Mo´┐Żna podawa´┐Ż tak´┐Że ´┐Żrodki o dzia´┐Żaniu przeciwgor´┐Żczkowym. Nale´┐Ży tak´┐Że podawa´┐Ż jak najwi´┐Żksz´┐Ż ilo´┐Ż´┐Ż p´┐Żyn´┐Żw.

By jednak mie´┐Ż pewno´┐Ż´┐Ż, ´┐Że nasze dziecko z´┐Żapa´┐Żo tylko i wy´┐Ż´┐Żcznie trzydni´┐Żwk´┐Ż- nale´┐Ży skontaktowa´┐Ż si´┐Ż z lekarzem. Tylko on jest w stanie potwierdzi´┐Ż w stu procentach t´┐Ż diagnoz´┐Ż. Czasami zdarza si´┐Ż, ´┐Że matki pomyl´┐Ż gor´┐Żczk´┐Ż trzydniow´┐Ż z powa´┐Żniejsz´┐Ż chorob´┐Ż, tak´┐Ż jak odra lub szkarlatyna. O ile z gor´┐Żczk´┐Ż trzydniow´┐Ż mo´┐Żna poradzi´┐Ż sobie bez pomocy lekarza, to z pozosta´┐Żymi chorobami niestety nie b´┐Żdzie tak ´┐Żatwo. Dlatego zawsze lepiej jest mie´┐Ż pewno´┐Ż´┐Ż i „chucha´┐Ż na zimne”.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  ob´┐Żawa
monitor
urbanizacja
kaszel
ubezw´┐Żasnowolnienie
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.