? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest gor´┐Żczka?

Poj´┐Żcie gor´┐Żczki i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja gor´┐Żczki napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

gor´┐Żczka - normalna ludzka temperatura wynosi mniej wi´┐Żcej 36,6 oC. Je´┐Żli znajduje si´┐Ż na tym poziomie (lub zbli´┐Żonym do niego), z naszym organizmem wszystko jest w porz´┐Żdku. Je´┐Żli jednak pojawi si´┐Ż znaczne podwy´┐Ższenie temperatury naszego cia´┐Ża- b´┐Żdziemy m´┐Żwi´┐Ż o gor´┐Żczce. Gor´┐Żczka jest w tym przypadku stanem, kt´┐Żry zaburza prawid´┐Żowe funkcjonowanie ludzkiego organizmu.

W przypadku podwy´┐Ższonej temperatury cia´┐Ża m´┐Żwimy o dw´┐Żch stanach: gor´┐Żczce i stanie podgor´┐Żczkowym. Je´┐Żli temperatura cia´┐Ża wzros´┐Ża powy´┐Żej 37 oC, ale nie przekroczy´┐Ża jeszcze 38 oC- w´┐Żwczas mamy do czynienia tylko ze stanem podgor´┐Żczkowym, kt´┐Żry jednak jest ju´┐Ż dla nas sygna´┐Żem, i´┐Ż w naszym organizmie dzieje si´┐Ż co´┐Ż niedobrego. Z kolei je´┐Żli przekroczy pr´┐Żg 38 oC- w´┐Żwczas m´┐Żwimy ju´┐Ż o gor´┐Żczce, kt´┐Żr´┐Ż koniecznie trzeba w jaki´┐Ż spos´┐Żb zbi´┐Ż (czyli zmniejszy´┐Ż temperatur´┐Ż).

Temperatur´┐Ż mo´┐Żna mierzy´┐Ż na kilka znanych sposob´┐Żw. Pomiaru dokonuje si´┐Ż oczywi´┐Żcie za pomoc´┐Ż termometru. Wspomniana wcze´┐Żniej temperatura 36,6 oC jest prawid´┐Żow´┐Ż temperatur´┐Ż cia´┐Ża, je´┐Żli pomiaru dokonujemy pod pach´┐Ż. Mo´┐Żna dokonywa´┐Ż pomiaru tak´┐Że w jamie ustnej- w´┐Żwczas powinna ona wynosi´┐Ż 36,9 oC. Natomiast u ma´┐Żych dzieci temperatur´┐Ż mierzy si´┐Ż w uchu lub w odbycie- powinna ona wynosi´┐Ż w´┐Żwczas 37,1 oC.

Gor´┐Żczka nie jest schorzeniem, a bardziej objawem. Pojawia si´┐Ż jako bezpo´┐Żrednia odpowied´┐Ż ludzkiego organizmu na wtargni´┐Żcie wirus´┐Żw, bakterii, alergen´┐Żw czy innych czynnik´┐Żw, kt´┐Żre mog´┐Ż u nas wywo´┐Ża´┐Ż chorob´┐Ż, a przed kt´┐Żrymi organizm mo´┐Że si´┐Ż samoistnie broni´┐Ż. Nie jest ona dla nas gro´┐Żna, ale na pewno wp´┐Żywa na z´┐Ży stan samopoczucia oraz zm´┐Żczenie organizmu. W niekt´┐Żrych przypadkach (na przyk´┐Żad u bardzo ma´┐Żych dzieci) wysoka gor´┐Żczka mo´┐Że powodowa´┐Ż komplikacje w postaci napadu drgawkowego. Dlatego te´┐Ż profilaktycznie zaleca si´┐Ż zwalczanie gor´┐Żczki i obni´┐Żanie temperatury cia´┐Ża chorego.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  socjologia medycyny
empatia
turystyka
zapalenie powiek
pedagogika
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.