? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest gogle?

Poj´┐Żcie gogli i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja gogli napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

gogle - s´┐Ż to okulary, kt´┐Żrych funkcj´┐Ż nie jest korygowanie, czy poprawianie wzroku, ale ochrona oczu przed niekorzystnymi czynnikami dzia´┐Żaj´┐Żcymi na nie zewn´┐Żtrz. W´┐Żr´┐Żd niniejszych czynnik´┐Żw zewn´┐Żtrznych wymienia si´┐Ż: warunki atmosferyczne (opady deszczu, ´┐Żniegu, ostre s´┐Żo´┐Żce, wiatr, etc), warunki w pracy (zapylenie np. wi´┐Żry, iskry, jaskrawe ´┐Żwiat´┐Żo podczas spawania, etc). Szczeg´┐Żlnym typem okular´┐Żw ochronnych s´┐Ż powszechnie stosowane okulary przeciws´┐Żoneczne, gdzie wstawiane s´┐Ż filtry chroni´┐Żce oczy przed promieniowaniem UV.

W zale´┐Żno´┐Żci od wykorzystania okulary ochronne s´┐Ż r´┐Żnie konstruowane, co do kszta´┐Żt´┐Żw, wielko´┐Żci, przylegania do twarzy, czy materia´┐Ż´┐Żw z kt´┐Żrych s´┐Ż zrobione. Dodatkowo r´┐Żwnie´┐Ż r´┐Żni´┐Ż si´┐Ż one mi´┐Żdzy sob´┐Ż ze wzgl´┐Żd´┐Żw estetycznych, czyli przyk´┐Żadowo barw´┐Ż (oprawek oraz szkie´┐Ż), b´┐Żd´┐Ż inne s´┐Ż konstruowane dla kobiet, a inne dla m´┐Żczyzn. Wa´┐Żny jest ich wygl´┐Żd, ale wa´┐Żniejsza funkcjonalno´┐Ż´┐Ż.

Okulary ochronne s´┐Ż powszechnie stosowane i niezb´┐Żdne osobom uprawiaj´┐Żcym okre´┐Żlone typy sport´┐Żw. Niezb´┐Żdne s´┐Ż one narciarzom, skoczkom narciarskim, p´┐Żywakom, motocyklistom, kolarzom, itp. Podobnie szereg zawod´┐Żw obliguje do stosowania okular´┐Żw chroni´┐Żcych oczy, przyk´┐Żadowo: szlifierz, czy spawacz.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  denotacja
kartoteka
ftyzjopulmonologia
rewaluacja
eksporter
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  izolacja dachu
depresja
model
budynek halowy hala
czynno´┐Ż´┐Ż prawna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.