? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest gmina?

Poj´┐Żcie gminy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja gminy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

gmina - s´┐Żowo to pochodzi z j´┐Żzyka niemieckiego „Gemeinde”, kt´┐Żre oznacza komun´┐Ż, spo´┐Żeczno´┐Ż´┐Ż, inaczej, wsp´┐Żlnot´┐Ż mieszka´┐Żc´┐Żw danego terytorium.

W Polsce gmina uchodzi za podstawow´┐Ż jednostk´┐Ż samorz´┐Żdow´┐Ż, o kt´┐Żrej stanie decyduje jej statut. Istniej´┐Ż gminy: miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie, ale tak´┐Że dzielnicowe, osiedlowe lub so´┐Żectwa - po´┐Ż´┐Żczonych ze sob´┐Ż kilka wi´┐Żkszych wsi. Gmin´┐Ż mo´┐Żemy tak´┐Że nazywa´┐Ż jak´┐Ż´┐Ż jednostk´┐Ż specjalnego samorz´┐Żdu, np. szkolnego, czy te´┐Ż wyznaniowego. Mamy tedy gmin´┐Ż szkoln´┐Ż i gmin´┐Ż wyznaniow´┐Ż. Gminy posiadaj´┐Ż swoje w´┐Żasne organy. S´┐Ż do´┐Ż´┐Ż samodzielne, jednak wiele zada´┐Ż zostaje narzuconych im przez organy wojew´┐Żdztwa.

Organem sprawuj´┐Żcym w´┐Żadze w gminie jest rada gminy odpowiedzialna za w´┐Żadz´┐Ż ustawodawcz´┐Ż i s´┐Żdownicz´┐Ż, natomiast za w´┐Żadze wykonawcz´┐Ż odpowiada burmistrz, prezydent miasta lub w´┐Żjt. Do obowi´┐Żzk´┐Żw gminy nale´┐Ż´┐Ż zadania w´┐Żasne, zwane inaczej obowi´┐Żzkowymi i zadania zlecone. Do tych pierwszych nale´┐Ży wykonywanie czynno´┐Żci sprzyjaj´┐Żcych zaspokojeniu potrzeb mieszka´┐Żc´┐Żw wsp´┐Żlnoty, do drugich za´┐Ż, spe´┐Żnienie potrzeb pa´┐Żstwa, odpowiednio uregulowane prawem.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  bilans maj´┐Żtkowy
inflacja
anoreksja
towar
wydatek
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.