? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest gmach?

Poj´┐Żcie gmachu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja gmachu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

gmach - okre´┐Żlenie dotyczy budynku, zwyczajowo o wi´┐Żkszych gabarytach ni´┐Ż na przyk´┐Żad budynki mieszkalne. Poj´┐Żcie gmachu dotyczy przede wszystkim instytucji o szczeg´┐Żlnym znaczeniu w ´┐Życiu spo´┐Żecznym. Mo´┐Że to by´┐Ż na przyk´┐Żad gmach ministerstwa, gmach s´┐Żdu, gmach parlamentu, gmach urz´┐Żdu, gmach banku.

Nie jest to jednak termin zarezerwowany tylko i wy´┐Ż´┐Żcznie dla instytucji pa´┐Żstwowych. Mo´┐Że on dotyczy´┐Ż te´┐Ż centr´┐Żw handlowych czy innych niekoniecznie wysokich, ale obszernych w sensie powierzchni budynk´┐Żw tworz´┐Żcych jedno´┐Ż´┐Ż lub zwarta grup´┐Ż budowli.

Poj´┐Żcie to dosy´┐Ż cz´┐Żsto pojawia si´┐Ż w literaturze przy okazji opisywania danego otoczenia, szczeg´┐Żlnie panoramy miasta, wtedy zdarza si´┐Ż, i´┐Ż nawet mniejsze budynki zbiorczo okre´┐Żla si´┐Ż mianem gmach´┐Żw. W dawniejszych czasach mianem gmach´┐Żw okre´┐Żla´┐Żo si´┐Ż te´┐Ż wszystkie izby mieszkalne, pomieszczenia, szczeg´┐Żlnie komnaty, w konstrukcjach, kt´┐Żrych dach zawieszony by´┐Ż nieco wy´┐Żej ni´┐Ż zwykle.

Jednak w czasach obecnych terminologia ta zarezerwowana jest dla du´┐Żych konstrukcji budowlanych, najcz´┐Żciej b´┐Żd´┐Żcych siedzib´┐Ż danej instytucji pa´┐Żstwowej lub okaza´┐Żej siedziby Siedziny danego przedsi´┐Żbiorstwa.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  integracja hierarchiczna
teatr
segmentacja rynku
szko´┐Ża
faktura
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.