? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest globalizacja?

Poj´┐Żcie globalizacji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja globalizacji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

globalizacja - przez poj´┐Żcie globalizacja rozumie si´┐Ż najcz´┐Żciej mi´┐Żdzynarodowe powi´┐Żzania mi´┐Żdzy gospodarkami, polegaj´┐Żce na coraz szerszej wymianie handlowej, przep´┐Żywie kapita´┐Żu, technologii i informacji. Proces globalizacji jest jednym z decyduj´┐Żcych czynnik´┐Żw powoduj´┐Żcych istotne zmiany gospodarcze oraz w istotny spos´┐Żb zmienia funkcjonowanie rynk´┐Żw finansowych.

Jednym z segment´┐Żw, w kt´┐Żrym mo´┐Żna m´┐Żwi´┐Ż o najbardziej dynamicznych post´┐Żpach w globalizacji s´┐Ż us´┐Żugi finansowe. Globalizacja rynk´┐Żw finansowych to szybko post´┐Żpuj´┐Żca integracja krajowych rynk´┐Żw finansowych. Globalizacj´┐Ż system´┐Żw bankowych mo´┐Żna zdefiniowa´┐Ż jako dzia´┐Żanie w skali mi´┐Żdzynarodowej, powstanie produkt´┐Żw i us´┐Żug przeznaczonych na ´┐Żwiatowe rynki finansowe oraz narastanie wsp´┐Żzale´┐Żno´┐Żci w funkcjonowaniu krajowych system´┐Żw bankowych. Wcze´┐Żniejszym etapem umi´┐Żdzynarodowienia us´┐Żug finansowych by´┐Ża internacjonalizacja, rozumiana jako proces wychodzenia poza ramy rynku krajowego, jak i wchodzenia zagranicznych inwestor´┐Żw do bank´┐Żw krajowych.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  denotacja
kartoteka
emotikona
ftyzjopulmonologia
eksporter
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  pas nadmorski
turystyka nadmorska
wypracowanie
adres internetowy
w´┐Żasno´┐Ż´┐Ż
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.