? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest gildia?

Poj´┐Żcie gildii i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja gildii napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

gildia - w ´┐Żredniowiecznej Europie - stowarzyszenie o charakterze obronnym, religijnym, zawodowym i towarzyskim. Najbardziej rozpowszechnione by´┐Ży gildie kupieckie, kt´┐Żrych zadaniem by´┐Żo przede wszystkim zapewnienie bezpiecze´┐Żstwa swym cz´┐Żonkom w drodze do rynk´┐Żw zbytu lub zaopatrzenia, porozumienie w sprawie miar, wag, cen i przywilej´┐Żw handlowych dla miast stowarzyszonych.

Gildie sta´┐Ży si´┐Ż zal´┐Ż´┐Żkami zwi´┐Żzk´┐Żw miast. W Polsce w XV-XIX wieku gildie istnia´┐Ży obok konfraterni (stowarzysze´┐Ż w rodzaju bractw - obejmuj´┐Żcych mieszczan jednego zawodu).

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  rezerwat
wirus
choroby jelita grubego
resocjalizacja
apostazja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.