? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest gie´┐Żda?

Poj´┐Żcie gie´┐Żdy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja gie´┐Żdy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

gie´┐Żda - (niem. Gilde - cech) s´┐Ż to regularne spotkania kupuj´┐Żcych, sprzedaj´┐Żcych lub ich po´┐Żrednik´┐Żw odbywaj´┐Żce si´┐Ż w celu zawierania transakcji kupna - sprzeda´┐Ży. Transakcje dokonywane s´┐Ż przy u´┐Życiu papier´┐Żw warto´┐Żciowych lub masowych, standartowych towar´┐Żw takich jak np. zbo´┐Że, drzewo, bawe´┐Żna.

Pierwsza gie´┐Żda zosta´┐Ża otwarta w Antwerpii w 1531 r. W Polsce pierwsz´┐Ż gie´┐Żd´┐Ż otworzono w Warszawie w 1817 r. Pod poj´┐Żciem gie´┐Żdy rozumie si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż targi bran´┐Żowe lub wielobran´┐Żowe np: gie´┐Żda samochodowa, gie´┐Żda komputerowa , kwiatowa. Wed´┐Żug zakresu rzeczowego gie´┐Żdy mog´┐Ż dotyczy´┐Ż: towar´┐Żw, us´┐Żug, walor´┐Żw, papier´┐Żw warto´┐Żciowych. Gie´┐Żdy towarowe dotycz´┐Ż transakcji okre´┐Żlonego, jednorodnego towaru. Kontrakty na us´┐Żugi transportowe lub ubezpieczeniowe podpisywane s´┐Ż na gie´┐Żdach us´┐Żugowych. Obr´┐Żt papierami warto´┐Żciowymi, akcjami i obligacjami dokonywany jest na gie´┐Żdzie walor´┐Żw. Uczestnicz´┐Ż w niej g´┐Ż´┐Żwnie banki i przedsi´┐Żbiorstwa. Gie´┐Żda papier´┐Żw warto´┐Żciowych to kupno lub sprzeda´┐Ż za po´┐Żrednictwem makler´┐Żw gie´┐Żdowych papier´┐Żw warto´┐Żciowych na koszt indywidualnych klient´┐Żw.

Gie´┐Żdy mog´┐Ż mie´┐Ż charakter regionalny, krajowy, mi´┐Żdzynarodowy.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  skype
elity polityczne
mia´┐Żd´┐Życa
ustr´┐Żj pa´┐Żstwowy
przest´┐Żpczo´┐Ż´┐Ż
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.