? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest geneza?

Poj´┐Żcie genezy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja genezy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

geneza - poj´┐Żcie to nale´┐Ży rozumie´┐Ż jako powstanie, pocz´┐Żtek, a tak´┐Że rozw´┐Żj. Geneza oznacza tak´┐Że spos´┐Żb powstania czego´┐Ż.

Geneza to inaczej rodow´┐Żd, r´┐Żwnie´┐Ż zesp´┐Ż warunk´┐Żw jakie maj´┐Ż wp´┐Żyw na powstanie i rozw´┐Żj danego zjawiska.

Geneza dotyczy´┐Ż mo´┐Że praktycznie ka´┐Żdej dziedziny. Mo´┐Żemy m´┐Żwi´┐Ż o genezie utworu, pa´┐Żstwa, organizacji, gatunku, religii, s´┐Ż´┐Żw, ´┐Żwiata, nauki, rodziny, ´┐Żwi´┐Żt i obyczaj´┐Żw, ustroju politycznego pa´┐Żstwa, prawa itp.

Z genez´┐Ż pa´┐Żstwa wi´┐Ż´┐Że si´┐Ż wiele teorii. Jest to teoria umowy spo´┐Żecznej, patriarchalna, psychologiczna, teologiczna, patrymonialna, podboju i socjologiczna.

Geneza ´┐Żwiata i ´┐Życia na ziemi nie jest dok´┐Żadnie poznana. Du´┐Że znaczenie w tej dziedzinie ma nie tylko nauka, ale tak´┐Że religia. W staro´┐Żytno´┐Żci ogromn´┐Ż rol´┐Ż odgrywa´┐Ży mity o stworzeniu ´┐Żwiata i powstaniu ´┐Życia na ziemi.

O wiele ´┐Żatwiej jest pozna´┐Ż pochodzenie zjawisk, rzeczy i poj´┐Ż´┐Ż, kt´┐Żre narodzi´┐Ży si´┐Ż stosunkowo nie dawno. Dzi´┐Żki tworz´┐Żcej si´┐Ż historii np. ´┐Żatwo jest okre´┐Żli´┐Ż genez´┐Ż ustroju pa´┐Żstwa, czy danych obyczaj´┐Żw.

Istniej´┐Ż specjalne nauki, kt´┐Żre zajmuj´┐Ż si´┐Ż pochodzeniem r´┐Żnych zjawisk, przedmiot´┐Żw, poj´┐Ż´┐Ż, rzeczy itp. Czasem, aby pozna´┐Ż genez´┐Ż, nale´┐Ży poprzedzi´┐Ż j´┐Ż wieloma latami bada´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  dystrybucja fizyczna
archetyp
marsko´┐Ż´┐Ż w´┐Żtroby
czyrak ucha
przedsi´┐Żbiorczo´┐Ż´┐Ż
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.