? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest gatunek literacki?

Poj´┐Żcie gatunku literackiego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja gatunku literackiego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

gatunek literacki - jest to pewien zbi´┐Żr norm kt´┐Żry okre´┐Żla budow´┐Ż utworu. Powstanie gatunku literackiego mia´┐Żo swoje korzenie w staro´┐Żytnej Grecji. W tym okresie czasu podj´┐Żto pr´┐Żby wyja´┐Żnienia tego w´┐Ża´┐Żnie poj´┐Żcia. S´┐Żynny filozof Platon mia´┐Ż w tym spory udzia´┐Ż. Przyczyni´┐Ż si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż do tego Arystoteles kt´┐Żry rozdzieli´┐Ż gatunek literacki. W okresie renesansu poszerzono za´┐Ż zakres poj´┐Ż´┐Ż. Nowym, wprowadzonym gatunkiem okaza´┐Ż si´┐Ż w´┐Żwczas romans. Je´┐Żli chodzi o czas romantyzmu, da´┐Ż on pocz´┐Żtek balladzie, czyli gatunkowi synkretycznemu. Ballada jest r´┐Żwnie´┐Ż dzie´┐Żem maj´┐Żcym w sobie zar´┐Żwno co´┐Ż z liryki jak i epiki.

Do najwa´┐Żniejszych lirycznych gatunk´┐Żw literackich zalicza si´┐Ż przede wszystkim: pie´┐Ż´┐Ż, od´┐Ż, hymn i fraszk´┐Ż. Wyr´┐Żnia si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż gatunki takie jak psalm czy tren. Je´┐Żli chodzi natomiast o epik´┐Ż najistotniejszymi gatunkami s´┐Ż g´┐Ż´┐Żwnie: opowiadanie, powie´┐Ż´┐Ż a tak´┐Że nowela. Dramat, komedia i tragedia zaliczaj´┐Ż si´┐Ż do gatunk´┐Żw dramatycznych.

Istniej´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż gatunki kt´┐Żre zawieraj´┐Ż w sobie elementy kilku rodzaj´┐Żw literackich. Takie gatunki okre´┐Żlane s´┐Ż mianem gatunk´┐Żw mieszanych. Zaliczaj´┐Ż si´┐Ż do nich przede wszystkim ballady a tak´┐Że satyry.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  gatunek literacki
prawo karne wojskowe
koksartroza
sekurytyzacja
samorz´┐Żd gospodarczy
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.