? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest ga´┐Żka oczna?

Poj´┐Żcie ga´┐Żki ocznej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja ga´┐Żki ocznej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

ga´┐Żka oczna - sk´┐Żada si´┐Ż z: powieki, spoj´┐Żwki, gruczo´┐Żu ´┐Żzowego.

Ga´┐Żka oczna posiada 3 b´┐Żony:
1. b´┐Żona zewn´┐Żtrzna - tward´┐Żwka (z przodu jest przezroczysta);
2. b´┐Żona zewn´┐Żtrzna - rog´┐Żwka;
3. b´┐Żona ´┐Żrodkowa - sk´┐Żada si´┐Ż z 3 cz´┐Żci : naczyni´┐Żwka, cia´┐Żo rz´┐Żskowe, t´┐Żcz´┐Żwka.

T´┐Żcz´┐Żwka - rozszerza si´┐Ż i kurczy (wewn´┐Żtrzny otw´┐Żr t´┐Żcz´┐Żwki to ´┐Żrenica), ma kom´┐Żrki barwnikowe.

Siatk´┐Żwka :
- receptory, odbieraj´┐Żce wra´┐Żenia zwi´┐Żzane z widzeniem,
- pr´┐Żciki - odpowiedzialne za widzenie czarno - bia´┐Że,
- czopki - za widzenie kolorowe.

Droga ´┐Żwiat´┐Ża i za´┐Żamania:
1. przez rog´┐Żwk´┐Ż (najbardziej za´┐Żamuje promienie ´┐Żwietlne);
2. mi´┐Żdzy rog´┐Żwk´┐Ż a soczewk´┐Ż ( w komorach oka znajduje si´┐Ż ciecz wodnista, kt´┐Żra te´┐Ż za´┐Żamuje promienie);
3. przez soczewk´┐Ż (za´┐Żamuje promienie ´┐Żwietlne na drugim miejscu po rog´┐Żwce);
4. za soczewk´┐Ż jest miejsce wype´┐Żnione cia´┐Żkiem szklistym (galaretka);

W siatk´┐Żwce s´┐Ż receptory odpowiedzialne za widzenie.

Dzia´┐Żanie oka:
´┐Żwiat´┐Żo wpada do oka przez otw´┐Żr ´┐Żrenicy (czarn´┐Ż plamk´┐Ż w ´┐Żrodku t´┐Żcz´┐Żwki). Mi´┐Żnie w oku napinaj´┐Ż si´┐Ż i rozlu´┐Żniaj´┐Ż, zmieniaj´┐Żc w ten spos´┐Żb ogniskow´┐Ż soczewki. Umo´┐Żliwia to ostre widzenie ostrych przedmiot´┐Żw znajduj´┐Żcych si´┐Ż w r´┐Żnych odleg´┐Żo´┐Żciach od patrz´┐Żcego. ´┐Żwiat´┐Żo skupia si´┐Ż na siatk´┐Żwce znajduj´┐Żcej si´┐Ż na tylnej ´┐Żciance oka, gdzie zachodz´┐Ż reakcje chemiczne wywo´┐Żuj´┐Żce impuls nerwowy przenoszony przez nerw wzrokowy do m´┐Żzgu. W oku znajduj´┐Ż si´┐Ż dwa rodzaje kom´┐Żrek wra´┐Żliwych na ´┐Żwiat´┐Żo - czopki i pr´┐Żciki. Nazwy te pochodz´┐Ż od kszta´┐Żtu tych kom´┐Żrek. Pr´┐Żciki s´┐Ż wra´┐Żliwe na ´┐Żwiat´┐Żo o ma´┐Żym nat´┐Żeniu i niewra´┐Żliwe na barwy. To one pozwalaj´┐Ż widzie´┐Ż po ciemku. Za widzenie barwne odpowiadaj´┐Ż trzy rodzaje czopk´┐Żw wra´┐Żliwych na kolory niebieski, czerwony, i zielony. I w czopkach, i w pr´┐Żcikach znajduj´┐Ż si´┐Ż du´┐Że cz´┐Żstki absorbuj´┐Ż fotony i wywo´┐Żuj´┐Ż impulsy w nerwie wzrokowym.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  kaszel
marketing
kalkulacja podzia´┐Żowa wsp´┐Żczynnikowa
utylizacja
prawo karne wykrocze´┐Ż
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.