? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest funkcja?

Poj´┐Żcie funkcji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja funkcji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

funkcja - jest relacj´┐Ż pomi´┐Żdzy elementami zbioru X (dziedziny) i elementami zbioru Y (przeciwdziedziny), o tej w´┐Żasno´┐Żci, ´┐Że ka´┐Żdy element zbioru X jest przyporz´┐Żdkowany do dok´┐Żadnie jednego elementu zbioru Y.

Funkcje dzielimy na nast´┐Żpuj´┐Żce rodzaje:
- monotoniczne (zachowuj´┐Ż okre´┐Żlony rodzaj porz´┐Żdku zbior´┐Żw: rosn´┐Żcy, malej´┐Żcy, nie rosn´┐Żcy, nie malej´┐Żcy; przyk´┐Żadami funkcji monotonicznych jest funkcja liniowa, wyk´┐Żadnicza, logarytmiczna, pot´┐Żgowa);
- funkcje ograniczone (ich warto´┐Żci nale´┐Ż´┐Ż do ograniczonego przedzia´┐Żu; przyk´┐Żadami funkcji ograniczonych s´┐Ż funkcje sinus i cosinus);
- funkcje parzyste i nieparzyste (cechuj´┐Ż si´┐Ż symetri´┐Ż zauwa´┐Żaln´┐Ż przy zmianie znaku argumentu);
- funkcje okresowe (warto´┐Żci funkcji powtarzaj´┐Ż si´┐Ż w sta´┐Żych odst´┐Żpach; przyk´┐Żadami funkcji okresowych s´┐Ż funkcje trygonometryczne, funkcje sta´┐Że, funkcje wyk´┐Żadnicze);
- funkcje ci´┐Żg´┐Że (s´┐Ż to funkcje, w kt´┐Żrych niewielka zmiana warto´┐Żci argumentu poci´┐Żga za sob´┐Ż w konsekwencji niewielk´┐Ż zmian´┐Ż w warto´┐Żci; ci´┐Żg´┐Ży charakter maj´┐Ż wszystkie funkcje elementarne);
- funkcje r´┐Żniczkowalne (s´┐Ż to funkcje maj´┐Żce pochodn´┐Ż w ka´┐Żdym punkcie nale´┐Ż´┐Żcej do nich dziedziny).

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  postanowienie istotne
nauka
token
gor´┐Żczka malta´┐Żska
autyzm
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.