? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest ftyzjopulmonologia?

Poj´┐Żcie ftyzjopulmonologii i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja ftyzjopulmonologii napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

ftyzjopulmonologia - W zasadzie poj´┐Żcie to nie wyst´┐Żpuj´┐Ż w takiej formie, jak´┐Ż jest ftyzjopulmunologia. Mo´┐Żemy je spotka´┐Ż pod postaci´┐Ż poj´┐Żcia ftyzjatria. Poj´┐Żcie to jest ju´┐Ż do´┐Ż´┐Ż przestarza´┐Że i praktycznie wysz´┐Żo ju´┐Ż ca´┐Żkowicie z u´┐Życia. Jednak wiele os´┐Żb nadal w ten spos´┐Żb wypowiada si´┐Ż o tego rodzaju specjalno´┐Żci. By´┐Ża to nazwa odnosz´┐Żca si´┐Ż specjalno´┐Żci medycznej. Specjalno´┐Ż´┐Ż ta z kolei odnosi si´┐Ż do diagnozowania oraz do leczenia gru´┐Żlicy p´┐Żuc. Dawniej by´┐Ża to praktycznie osobna dziedzina medycyny. Dzi´┐Ż wchodzi ona w sk´┐Żad pulmonologii. Lekarz, kt´┐Żry dzia´┐Ża w tej dziedzinie, to (jak si´┐Ż nietrudno domy´┐Żle´┐Ż) pulmunolog.

Ftyzjatria jest dziedzin´┐Ż medycyny, kt´┐Żrej pocz´┐Żtk´┐Żw szuka´┐Ż nale´┐Ży w nauce o chorobach wewn´┐Żtrznych. Dziedzina ta dotyczy zar´┐Żwno profilaktyki jak r´┐Żwnie´┐Ż diagnozowania choroby. Odnosi si´┐Ż tak´┐Że do semiotyki i terapii gru´┐Żlicy.

Du´┐Żo m´┐Żwi si´┐Ż o nauce o gru´┐Żlicy. Mo´┐Żna powiedzie´┐Ż, i´┐Ż w medycynie stanowi ona nawet odr´┐Żbn´┐Ż specjalno´┐Ż´┐Ż lekarsk´┐Ż. Gru´┐Żlica jest chorob´┐Ż naprawd´┐Ż powa´┐Żn´┐Ż. W zasadzie mo´┐Że ona zaatakowa´┐Ż praktycznie ka´┐Żdy z narz´┐Żd´┐Żw cz´┐Żowieka. Zwykle jednak spotykamy si´┐Ż z tym, i´┐Ż atakuje ona przewa´┐Żnie p´┐Żuca. Jest ona naprawd´┐Ż du´┐Żym zagro´┐Żeniem dla ludzkiego zdrowia a nawet ´┐Życia.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  denotacja
kartoteka
ftyzjopulmonologia
rewaluacja
eksporter
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  konotacja
wi´┐Ż spo´┐Żeczna
witaminy
FTP
wybrze´┐Że
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.