? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest FTP?

Poj´┐Żcie FTP i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja FTP napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

FTP - to skr´┐Żt wywodz´┐Żcy si´┐Ż z j´┐Żzyka angielskiego. File Transfer Protocol to w t´┐Żumaczeniu na j´┐Żzyk polski protok´┐Ż transmisji danych. Dzi´┐Żki FTP mo´┐Żliwe jest przes´┐Żanie plik´┐Żw z jednego komputera na drugi. Skopiowa´┐Ż w ten spos´┐Żb mo´┐Żna pliki tekstowe, graficzne, a tak´┐Że animacj´┐Ż czy d´┐Żwi´┐Żk.

FTP to protok´┐Ż 8 - bitowy, kt´┐Żry wykorzystuje po´┐Ż´┐Żczenia TCP. Dodatkowo jego dzia´┐Żanie mo´┐Że by´┐Ż albo pasywne albo aktywne. W zale´┐Żno´┐Żci od trybu u´┐Żywane s´┐Ż r´┐Żne porty s´┐Żu´┐Ż´┐Żce do komunikacji. Przy trybie aktywnym FTP wykorzystuje port 21 dla polece´┐Ż i tak´┐Że 20 dotycz´┐Żcych przesy´┐Żu danych. Po´┐Ż´┐Żczenie odbywa si´┐Ż wtedy przez serwer. W przypadku drugiego trybu FTP korzysta z 21 portu do polece´┐Ż i z 1024, kt´┐Żry jest przeznaczony do transmisji danych. W´┐Żwczas oba po´┐Ż´┐Żczenia zestawia klient.

W pocz´┐Żtkowym okresie, kiedy jeszcze nie korzystano z Internetu na tak´┐Ż skal´┐Ż jak dzi´┐Ż, z FTP korzystali g´┐Ż´┐Żwnie naukowcy, kt´┐Żrzy dzi´┐Żki tej us´┐Żudze mogli przesy´┐Ża´┐Ż pliki z komputer´┐Żw bardzo oddalonych od siebie, nawet znajduj´┐Żcych si´┐Ż w innych pa´┐Żstwach.
FTP to przede wszystkim oszcz´┐Żdno´┐Ż´┐Ż czasu. Jednak ze wzgl´┐Żdu na bezpiecze´┐Żstwo do po´┐Ż´┐Żczenia si´┐Ż z komputerem konieczne jest podanie nazwy konta i te´┐Ż has´┐Ża.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  denotacja
kartoteka
ftyzjopulmonologia
rewaluacja
eksporter
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  kalkulacja planowa
przyja´┐Ż´┐Ż
reforma
perspektywa ewolucyjna
ustawa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.