? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest formu´┐Ża?

Poj´┐Żcie formu´┐Ży i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja formu´┐Ży napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

formu´┐Ża - Formu´┐Ża to okre´┐Żlenie dzia´┐Żania w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel. W kolejnych kom´┐Żrkach arkusza stosowany jest powtarzalny wz´┐Żr odnosz´┐Żcy si´┐Ż do danych zawartych w kom´┐Żrkach, jego u´┐Życie ma na celu szybsze uzyskanie rozwi´┐Żzania i otrzymania oczekiwanych danych. I tak stosuj´┐Żc formu´┐Ży mo´┐Żemy otrzyma´┐Ż rozwi´┐Żzanie zada´┐Ż matematycznych takich jak suma, iloczyn, iloraz, r´┐Żnica czy ´┐Żrednia a tak´┐Że danych statystycznych z wprowadzych do odpowiednich kom´┐Żrek danych.

Ka´┐Żda formu´┐Ża rozpoczyna si´┐Ż znakiem r´┐Żwno´┐Żci, po nim wpisujemy informacje o kom´┐Żrkach docelowych oraz znak dzia´┐Żania, kt´┐Żre chcemy otrzyma´┐Ż w kom´┐Żrce podsumowuj´┐Żcej. Umiej´┐Żtne opracowanie formu´┐Ży pozwala na otrzymywanie nawet bardzo z´┐Żo´┐Żonych dzia´┐Ża´┐Ż matematycznych.

Odpowiednie opracowanie formu´┐Ży pozwala uzyska´┐Ż kilkoma klikni´┐Żciami informacje dotycz´┐Żce bardzo du´┐Żej ilo´┐Żci danych zawartych w tabelach. Znajomo´┐Ż´┐Ż zasad funkcjonowania formu´┐Ż w programie Excel jest bardzo cz´┐Żsto wymagana przez pracodawc´┐Żw w wielu bran´┐Żach. Pracownik umiej´┐Żcy sprawnie wykorzystywa´┐Ż oferowane przez program mo´┐Żliwo´┐Żci jest pracownikiem bardziej wydajnym a czas jego pracy skraca si´┐Ż do minimum. Istotny jest tak´┐Że fakt, ´┐Że poprawnie sporz´┐Żdzona formu´┐Ża to gwarancja wiarygodnych informacji.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  Marycha
ocieplenie budynk´┐Żw
predykcja ekonometryczna
s´┐Żownictwo
gastrulacja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.