? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest forma?

Poj´┐Żcie formy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja formy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

forma - mo´┐Że by´┐Ż terminem u´┐Żytym w znaczeniu cech fizycznych, a mo´┐Że tak´┐Że oznacza´┐Ż pewne cechy psychiczne, charakteryzuj´┐Żce zar´┐Żwno cz´┐Żowieka jak i wszelkie inne rzeczy znajduj´┐Żce si´┐Ż w jego ´┐Żrodowisku.

Je´┐Żli chodzi o form´┐Ż w odniesieniu do dziedziny sztuki odnosi si´┐Ż do wszelkich kszta´┐Żt´┐Żw, wymiar´┐Żw, konstrukcji rzeczy oraz formy zapisu. Co prawda forma nie ma ´┐Żadnego wp´┐Żywu na tre´┐Żci przekazywane nam przez dzie´┐Ża sztuki, jednak mo´┐Że decydowa´┐Ż o tym w jaki spos´┐Żb konkretne dzie´┐Żo jest odbierane i odczytywane przez ka´┐Żdego cz´┐Żowieka. W staro´┐Żytno´┐Żci forma dominowa´┐Ża nad tre´┐Żci´┐Ż dzie´┐Ża sztuki, czyli forma przerasta´┐Ża znacznie jego tre´┐Ż´┐Ż. Bardzo wa´┐Żna by´┐Ża systematyzacja ka´┐Żdej formy w sztuce oraz jej zapisanie i sklasyfikowanie.

Forma mo´┐Że by´┐Ż tak´┐Że rozumiana jako pewien uk´┐Żad wszystkich element´┐Żw sk´┐Żadaj´┐Żcych si´┐Ż na pewna ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż. Uk´┐Żad ten mo´┐Że by´┐Ż logiczny lub tez nie, mo´┐Że kierowa´┐Ż si´┐Ż pewnymi prawami, a mo´┐Że by´┐Ż ca´┐Żkowicie przypadkowy. Forma to tak´┐Że widzialny kszta´┐Żt pewnej tre´┐Żci. Mo´┐Że to by´┐Ż kolor, t´┐Żo, rysunek lub te´┐Ż konkretna posta´┐Ż albo rzecz na obrazie.

W dzisiejszych czasach sztuka charakteryzuje si´┐Ż ca´┐Żkowitym brakiem formy lub jej powolnym zanikiem.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  potrzeba
kaszel
Internet
faktura
diagnoza
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.