? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐Żo



Spis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest firma?

Poj´┐Żcie firmy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja firmy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

firma - w uj´┐Żciu ekonomicznym (w teorii mikroekonomii) synonimem do tego terminu jest przedsi´┐Żbiorstwo. Zgodnie z uj´┐Żciem prawnym (regulacje znajduj´┐Żce si´┐Ż w Kodeksie Cywilnym - artyku´┐Ż 43, ust´┐Żp 2 do 10), firma to nazwisko i imi´┐Ż osoby fizycznej, prawnej lub u´┐Żomnej osoby prawnej.

Przedsi´┐Żbiorstwo okre´┐Żla nazwa i dane identyfikacyjne: PESEL, REGON, NIP, adres, kontakt. Ka´┐Żda z nowo za´┐Żo´┐Żonych firm musi zosta´┐Ż uwierzytelniona przez dokonanie zapisu w Krajowym Rejestrze S´┐Żdowym - w przypadku os´┐Żb prawnych i u´┐Żomnych prawnych lub wpisania do Ewidencji Dzia´┐Żalno´┐Żci Gospodarczej - dotyczy os´┐Żb fizycznych, kt´┐Żre prowadz´┐Ż dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż gospodarcz´┐Ż. ´┐Żeby dokona´┐Ż rejestracji w wy´┐Żej wymienionych podmiotach, nazwa firmy i specyfika musi by´┐Ż niepowtarzalna, a tytu´┐Ż pod jakim funkcjonuje nie mo´┐Że wprowadza´┐Ż w b´┐Ż´┐Żd os´┐Żb trzecich (na przyk´┐Żad: „´┐Żwiat Lalek” - sklep z w´┐Żdlinami). Podczas zwierania um´┐Żw, podpisywania wszelkich dokument´┐Żw, przedsi´┐Żbiorca zobowi´┐Żzany jest do u´┐Żywania przynajmniej skr´┐Żtowej nazwy firmy. Przedsi´┐Żbiorstwo zazwyczaj przypisane jest jednemu, konkretnemu w´┐Ża´┐Żcicielowi, jednak´┐Że mo´┐Że on upowa´┐Żni´┐Ż osoby trzecie do korzystania z w´┐Żasnej firmy.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  kalkulacja operatywna
´┐Żrednic´┐Żwka
lek
fala
ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwo
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.