? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest filozofia?

Poj´┐Żcie filozofii i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja filozofii napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

filozofia - jest to jedna z najstarszych nauk z jakimi mamy kontakt. Jej pocz´┐Żtki s´┐Ż widoczne ju´┐Ż we wczesnej staro´┐Żytno´┐Żci. Staro´┐Żytni grecy czy rzymianie uprawiali t´┐Ż nauk´┐Ż na d´┐Żugo przed narodzinami Chrystusa. Tacy filozofowie jak Kartezjusz czy Arystoteles s´┐Ż niejednokrotnie po dzi´┐Ż dzie´┐Ż cytowani przez wybitne jednostki jak zwyczajnych ludzi.

Filozofia jest jednym z najbardziej obleganych kierunk´┐Żw studi´┐Żw. Ludzie ca´┐Żymi t´┐Żumami pragn´┐Ż studiowa´┐Ż ten kierunek. Jednak nie wiele os´┐Żb jest w stanie uko´┐Żczy´┐Ż tego rodzaju studia, gdy´┐Ż jeden z najtrudniejszych kierunk´┐Żw jakie s´┐Ż.

Patrz´┐Żc na przekr´┐Żj rozwoju jej na prze´┐Żomie lat filozofia przyjmowa´┐Ża r´┐Żnego rodzaju kierunki. Do najwybitniejszych filozof´┐Żw w historii nale´┐Żeli Freud i Nietsche. Jednak w ich przypadkach ich pogl´┐Żdy mia´┐Ży pod´┐Żo´┐Że polityczne. Wielu wsp´┐Żczesnych my´┐Żlicieli to w´┐Ża´┐Żnie w polityce upatruje swoje teorie i idee. Dlatego bez problemu ´┐Żmia´┐Żo mo´┐Żemy podzieli´┐Ż t´┐Ż nauk´┐Ż na egzystencjaln´┐Ż i polityczn´┐Ż. Wraz z up´┐Żywem lat zwi´┐Żkszy´┐Ża si´┐Ż ilo´┐Ż´┐Ż filozof´┐Żw, kt´┐Żrzy uprawiali tak´┐Że skutecznie polityk´┐Ż. Nie zawsze to przynosi´┐Żo po´┐Ż´┐Żdane efekty, gdy´┐Ż nie zawsze interpretacja ich my´┐Żli by´┐Ża w´┐Ża´┐Żciwa.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  skala
segmentacja rynku
B2C
autorytet
r´┐Żwnowaga konsumenta
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.