? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest filia?

Poj´┐Żcie filii i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja filii napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

filia - jest to jeden z oddzia´┐Ż´┐Żw znajduj´┐Żcy si´┐Ż najcz´┐Żciej w pewnej odleg´┐Żo´┐Żci od zak´┐Żadu b´┐Żd´┐Żcego jednostk´┐Ż g´┐Ż´┐Żwn´┐Ż. Filia mo´┐Że dotyczy´┐Ż r´┐Żnego rodzaju urz´┐Żd´┐Żw, bibliotek a tak´┐Że uniwersytet´┐Żw czy uczelni wy´┐Ższych. Rozmieszczenie filii jest r´┐Żnorodne i cz´┐Żsto uzale´┐Żnione od pewnych czynnik´┐Żw. Mo´┐Że by´┐Ż ona usytuowana w miejscu niewiele oddalonym od jednostki centralnej, jednak zdarza si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż, ´┐Że obszar na jakim si´┐Ż znajduje filia cz´┐Żsto przekracza granice miasta. Je´┐Żli mowa jest o wi´┐Żkszych przedsi´┐Żbiorstwach istnieje tak´┐Że mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż, ´┐Że filia zostanie stworzona na terenie innego kraju. Dotyczy to r´┐Żwnie´┐Ż przedsi´┐Żbiorstw mi´┐Żdzynarodowych.

Filia, kt´┐Żra podlega instytucji b´┐Żd´┐Żcej organem g´┐Ż´┐Żwnym, wype´┐Żnia zadania oraz obowi´┐Żzki przez niego zlecone. Jednostka g´┐Ż´┐Żwna sprawuje kontrol´┐Ż nad prac´┐Ż oddzia´┐Żu podrz´┐Żdnego a tak´┐Że nad jako´┐Żci´┐Ż wykonywanych przez niego zada´┐Ż. Filia jest tak´┐Że po´┐Ż´┐Żczona pod wzgl´┐Żdem organizacyjnym jak r´┐Żwnie´┐Ż statutowym z organem nadrz´┐Żdnym.

Pod poj´┐Żciem filia mo´┐Żna rozumie´┐Ż tak´┐Że ko´┐Żcowy cz´┐Żon wyraz´┐Żw nios´┐Żcy ze sob´┐Ż pewne znaczenie. Mo´┐Że ono dotyczy´┐Ż zami´┐Żowania do pewnych rzeczy czy zachowa´┐Ż a tak´┐Że zbocze´┐Ż seksualnych.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  mi´┐Żnie ko´┐Żczyn
sanatorium
przemys´┐Ż
dokument
rynek pracy
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.