? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest felieton?

Poj´┐Żcie felietonu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja felietonu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

felieton - jest kr´┐Żtkim utworem literackim utrzymanym w osobistym tonie. Ten rodzaj publicystyki zak´┐Żada tematyczn´┐Ż dowolno´┐Ż´┐Ż, wyra´┐Ża subiektywny punkt widzenia autora, jest przejawem jego indywidualno´┐Żci i odr´┐Żbno´┐Żci. Tw´┐Żrca ma du´┐Ż´┐Ż swobod´┐Ż, je´┐Żli chodzi o mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż si´┐Żgania po ´┐Żrodki stylistyczne (mo´┐Że na przyk´┐Żad wprowadzi´┐Ż ironi´┐Ż, grotesk´┐Ż). Felieton porusza aktualne problemy, godne uwagi i komentarza, krytycznie patrzy na zastan´┐Ż rzeczywisto´┐Ż´┐Ż. Jego zadaniem jest zwr´┐Żcenie uwagi czytelnik´┐Żw na okre´┐Żlony problem, powinien te´┐Ż zaskoczy´┐Ż ich w jaki´┐Ż spos´┐Żb. Styl utworu jest lekki, barwny. Felieton cechuje si´┐Ż dowolno´┐Żci´┐Ż kompozycyjn´┐Ż.

Wyr´┐Żnia si´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żce rodzaje felieton´┐Żw: felieton asocjacyjny (w lekki, ´┐Żartobliwy spos´┐Żb komentuje rzeczywisto´┐Ż´┐Ż), felieton dyskursywny (pojawiaj´┐Ż si´┐Ż w nim komentarze poparte argumentacj´┐Ż autora), felieton udramatyzowany (w formie dialogu), felieton fabularny (wzbogacony o chwyty literackie). Mo´┐Żna tak´┐Że podzieli´┐Ż felietony na: obyczajowy, literacki, satyryczny, kronik´┐Ż tygodniow´┐Ż (cykliczne felietony ´┐Żartobliwie przedstawiaj´┐Żce bie´┐Ż´┐Żce wydarzenia).

Felieton mo´┐Że by´┐Ż prezentowany w prasie, radiu lub telewizji.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  Grappa
eurosieroctwo
Strite Burgund
problem badawczy
interes polityczny
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.