? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest fala?

Poj´┐Żcie fali i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja fali napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

fala - (w fizyce) jest zaburzeniem, kt´┐Żre ulega rozprzestrzenieniu w ´┐Żrodowisku o okre´┐Żlonych w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żciach fizycznych lub przestrzeni. Fale przenosz´┐Ż energi´┐Ż z jednego miejsca do drugiego nie transportuj´┐Żc jednocze´┐Żnie ´┐Żadnej materii. Fale mechaniczne rozchodz´┐Ż si´┐Ż w o´┐Żrodkach spr´┐Żystych (´┐Żrodowisku, w kt´┐Żrym zewn´┐Żtrzna si´┐Ża powoduje powstanie napr´┐Że´┐Ż) poprzez rozprzestrzenianie si´┐Ż drga´┐Ż tego o´┐Żrodka (mog´┐Ż to by´┐Ż na przyk´┐Żad fale morskie, fale d´┐Żwi´┐Żkowe lub fale sejsmiczne).

Charakterystyczne dla fal jest m.in. posiadanie swojej amplitudy, czyli maksymalnej warto´┐Żci wychylenia si´┐Ż fali okresowej w czasie oraz cz´┐Żsto´┐Żci, przez kt´┐Żr´┐Ż rozumie si´┐Ż liczb´┐Ż d´┐Żugo´┐Żci fal mieszcz´┐Żcych si´┐Ż w ci´┐Żgu jednostki czasu w drodze, kt´┐Żr´┐Ż przebywa fala. Typowe jest, ´┐Że niekt´┐Żre fale (np. ´┐Żwiat´┐Żo i g´┐Żos) odbijaj´┐Ż si´┐Ż od napotkanej przeszkody, oraz ´┐Że na granicy o´┐Żrodk´┐Żw fala przechodz´┐Żc do o´┐Żrodka rozdwaja si´┐Ż i zmienia kierunek swego biegu (jest to za´┐Żamanie fali). Charakterystyczna dla fal jest tak´┐Że dyfrakcja, czyli zmiana kierunk´┐Żw rozchodzenia si´┐Ż w wyniku spotkania z przeszkod´┐Ż o rozmiarach por´┐Żwnywalnych z d´┐Żugo´┐Żci´┐Ż fali oraz zanik, czyli wyczerpywanie si´┐Ż energii zawartej w falach skutkuj´┐Żce ich zanikiem.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  denotacja
kartoteka
ftyzjopulmonologia
rewaluacja
eksporter
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  imperator
wino gronowe
silnik skokowy
zatrudnienie
budynek halowy hala
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.
W ca´┐Żej Polsce organizacja imprez karaoke i swietna zabawa. Profesjonalne nag´┐Żosnienie koncert´┐Żw dla firm. Wie´┐Żce Pogrzebowe Wroc´┐Żaw. Euro 2012 Wroc´┐Żaw. Zegarki.