? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest faktura?

Poj´┐Żcie faktury i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja faktury napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

faktura - (w technice) powierzchnia typowa dla przedmiotu, zale´┐Żna od materia´┐Żu z jakiego zosta´┐Ż wykonany i sposobu wykonania.

Faktura (dokument) dokumentuje sprzeda´┐Ż, jest rodzajem rachunku zawieraj´┐Żcego szczeg´┐Żowe dane o zawieranej transakcji. Dane te, to mi´┐Żdzy innymi: dane identyfikuj´┐Żce dokument, a wi´┐Żc numer i data wystawienia, okre´┐Żlenie stron transakcji kupna - sprzeda´┐Ży, specyfikacja przedmiotu transakcji (nazwa towaru lub us´┐Żugi, jego ilo´┐Ż´┐Ż, cena i warto´┐Ż´┐Ż), dane do rozliczenia obowi´┐Żzuj´┐Żcych podatk´┐Żw, podsumowanie zar´┐Żwno w formie liczbowej, jaki i s´┐Żownej, informacja o uzgodnionych terminach i formie zap´┐Żaty, informacje dodatkowe (na przyk´┐Żad spos´┐Żb dostawy lub miejsce odbioru).

P´┐Żatnik´┐Żw podatku VAT obowi´┐Żzuje wystawianie faktury VAT, kt´┐Żra powinna zawiera´┐Ż dane takie jak nazwy i adresy sprzedawcy i nabywcy oraz ich numery identyfikacji podatkowej, dat´┐Ż dokonania sprzeda´┐Ży oraz dat´┐Ż wystawienia dokumentu, napis informuj´┐Żcy, ´┐Że jest to faktura VAT oraz numer kolejnej faktury, nazw´┐Ż towar´┐Żw lub us´┐Żug b´┐Żd´┐Żcych przedmiotem sprzeda´┐Ży, cen´┐Ż jednostkow´┐Ż netto, stawki podatku, kwot´┐Ż nale´┐Żno´┐Żci brutto wyra´┐Żon´┐Ż w formie liczbowej jak i s´┐Żownie.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  Starka
oratorium
raport roczny
komedia
predykcja ekonometryczna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.